Deiseb a wrthodwyd Keep gyms open during Tier 4 restrictions in Wales.

Gyms are incredibly important for people’s mental and physical health. Saying people should go out and walk/run is great but not all people can do this and these are the people that suffer the most. Keeping gyms open would hugely benefit the mental health of a huge number of people. A gym that is monitored well is much safer than a supermarket as the number of people is constantly numbered, and the equipment is constantly being sanitised.

Rhagor o fanylion

Every day that gyms are kept closed, the number of people suffering severely from conditions such as depression, anxiety, and ADHD increases. People use gyms as an escape from everyday lives and as a place whether they can be themselves and achieve goals. People shouldn’t have something like this taken away from them.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau eisioes yn ystyried deiseb ar y mater hwn: yn ddiweddar: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244240

Mae’r Pwyllgor wedi trefnu dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Ionawr 2021 ar ddeisebau sy’n ymwneud â mynediad at gyfleusterau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn ystod cyfyngiadau symud.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi