Deiseb a wrthodwyd Restore Wales' participation in the Erasmus programme

The Erasmus programme has enriched the lives of Welsh students, particularly from more disadvantaged backgrounds. It has enriched our universities by welcoming European students. It has helped to secure the place of Wales in the international community.
Boris Johnson has ditched Erasmus despite promises not to do so. Hywel Ceri Jones, an active figure in setting up Erasmus, has described this as a “severe blow to young people”.
The Senedd should find a way for Wales to participate in Erasmus.

Rhagor o fanylion

The Wellbeing of Future Generations Act requires the Welsh Government to act for the benefit of those who are young today. One of the aims of the Act is a “globally responsible Wales”. This can only be achieved if we forge strong connections between young people internationally. The Government is legally required to implement the Wellbeing of Future Generations Act.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Nid oes gan Lywodraeth Cymru y grym i wneud cytundebau rhyngwladol sy’n rhwymo mewn cyfraith fel y byddai’n ofynnol er mwyn ailymuno â chynllun Erasmus+ fel Gwlad nad yw’n rhan o Raglenni’r UE. Cyfrifoldeb Senedd y DU yw hyn.

Efallai y bydd yn bosibl i Lywodraeth Cymru sefydlu ei chynllun cyfnewid rhyngwladol ei hun ar gyfer myfyrwyr ac efallai yr hoffech lofnodi’r ddeiseb a ganlyn yn y cyswllt hwn:

Dechrau Cynllun Erasmus yng Nghymru i ganiatáu i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru fynd i wledydd yr Undeb Ewropeaidd https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244570

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi