Deiseb a wrthodwyd Re-start the academic year for all welsh primary and secondary school pupils

The amount of schooling lost due to enforced school closures in March 2020, subsequent lockdowns & self isolation periods children have missed months & months of face to face teaching.
Online learning work has not catered to the individual child’s level & ability, the children are missing out on social contact with their peers & extra curriculum activities. All of the above could harm a child’s mental health.

Rhagor o fanylion

I am asking for a debate about re-starting the school year for example in Sept 2021 or to incorporate changes to school holidays to make up for lost learning and social skills.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244260

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi