Deiseb a wrthodwyd Change Welsh A-Level and GCSE’s to predicted grades

As a Welsh A-Level student I feel that the way in which each nation is being assessed will impact our chances of being accepted into university. With England and Northern Ireland now being assessed using teacher predicted grades, I believe it necessary to change Welsh assessments similarly.

Rhagor o fanylion

Thank you. Every signature is greatly appreciated.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deisebau eraill sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion:

Canslo 'asesiadau' allanol ar gyfer cymwysterau Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn 2021 a defnyddio graddau a aseswyd gan athrawon yn unig https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244606

Canslo asesiadau allanol ar ffurf arholiadau ar gyfer TGAU yn 2021 ac ymddiried yn ein hathrawon https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244596

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi