Deiseb a wrthodwyd Re-open gyms in lockdown for mental and physical well being. Extremely important!

Mental health and physical well being is being negatively impacted upon due to lockdown and cold weather conditions.
With the proper cleaning protocols gyms already have in place, plus a booking system to manage numbers, they are safer than a supermarket and provide a service that is just as important.
With lockdowns set to be extended indefinitely it is imperative we look after our mental and physical well being.

Rhagor o fanylion

Exercise important to manage mental health: https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-to-using-exercise

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau eisioes yn ystyried deiseb ar y mater hwn: yn ddiweddar: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244240

Mae’r Pwyllgor wedi trefnu dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Ionawr 2021 ar ddeisebau sy’n ymwneud â mynediad at gyfleusterau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn ystod cyfyngiadau symud.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi