Deiseb a wrthodwyd Apply teacher predicted grades instead of the proposed assessments to determine GCSE grades.

Due to the third lockdown in Wales, that has adversely impacted learning, particularly for students who experience socioeconomic deprivation and/or additional learning needs. We propose that the Education Department utilise teacher predicted grades, instead of the proposed assessments to determine GCSE grades.

It is suggested, that the new assessment protocol are exams by another name and not fit for purpose.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion:

Canslo asesiadau allanol ar ffurf arholiadau ar gyfer TGAU yn 2021 ac ymddiried yn ein hathrawon https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244596

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi