Deiseb a wrthodwyd Reverse Mark Drakeford’s policy of holding back administering life saving vaccines.

Mark Drakeford is quoted as saying the vaccines had to last until February to prevent ‘vaccinators standing around with nothing to do’.

Dr David Bailey, Chair of the British Medical Association says he is ‘deeply concerned’ and the approach is ‘bewildering’.

Wales is behind the other UK nations in vaccinating the over 80’s. He was not elected to play god with the people of Wales. In holding back a vaccine in a pandemic for operational reasons, the policy is putting lives in direct danger.

Rhagor o fanylion

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion:
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244646

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi