Deiseb a wrthodwyd Allow the teacher-assessed grades of Year 12 students to contribute to their final A level results

Welsh students in Year 12 usually receive grades at the end of the school year which contribute to their final A level grade. Differently, this year students sitting their AS levels have done tests, revised and worked extremely hard throughout the year for nothing. All the content forced down Year 12’s throats is now obsolete, and it accounts for nothing. We believe that it is only fair that all the hard work that we have put in should have a role to play in our A level results.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion:

Dylid sicrhau bod graddau asesu canolfannau yn cyfrannu at y graddau TGAU a Safon Uwch terfynol https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244657

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi