Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a wrthodwyd Allow Gyms and Leisure Centres to reopen on the 12th of April like England. (Scotland end of April.)

Gyms and Leisure Centres have been closed like non essential businesses since the end of December 2020. It’s beyond shocking how in every review we seem to be ignored and not even debated about! Elenud Morgan said only a month ago that gyms were a priority to reopen when restrictions needed to be eased, and that the welsh government were “reluctant to close them”. In my eyes, we are now a forgotten sector.

Gyms and Leisure Centres are essential to health and well-being so let us reopen!!

Rhagor o fanylion

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion:

Dylid ailagor campfeydd yng Nghymru i ganiatáu i bobl weithio ar eu hiechyd corfforol a meddyliol https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244770

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi