Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a wrthodwyd Allow exams being taken to be open book

It has come to the attention of A level students that the WJEC exam board has abruptly opted for students to complete assessments without the use of notes. This decision is completely unfair as we were told up until now that all of our assessments will be open book. With the many drastic changes the WJEC has released about how our exams will go about, A level students have been compliant and understanding given the circumstances, but the lack of timely notice is extremely unfair to students.

Rhagor o fanylion

At the beginning of the academic year, we were promised we could sit our exams. Towards Christmas this changed to assessments with open book. Now we are being told the assessments must be done under exam conditions. This lack of clear communication between the exam board and students will most likely repeat the mistakes made last year, where many students had to appeal their grades and unnecessarily prove their academic skill. We urge the WJEC to take account of the hardships this pandemic has presented to students, and how their sudden changes on how students will be assessed only makes it harder for to stay motivated and aware of what is being asked of them. We urge the WJEC to reconsider this decision of removing open book assessments and continue studying as we were.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion:

Caniatáu i ysgolion asesu myfyrwyr fel y maent yn gweld yn addas, gan gynnwys defnyddio asesiadau llyfr agored https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244793

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi