Deiseb a wrthodwyd Give Welsh business the restart grants in line with England and Scotland.

Your actions are making Welsh businesses less competitive than our counterparts across the border and damaging the Welh economy.

This practice is threatening jobs in Wales.

Rhagor o fanylion

In the budget Rishi Sunak announced restart grants up to 18k for locked down businesses, and has given money to the Welsh Government to offer a similar grant.

The Welsh Government are the only ones who have not helped small businesses.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau eisioes yn ystyried deiseb ar y mater hwn:

Dylid cyfateb y cyllid ar gyfer busnesau bach yn ystod y cyfyngiadau symud gyda Lloegr - gan gynnwys y grant ailgychwyn https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244758

Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma: https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=36867&Opt=3

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi