Deiseb a wrthodwyd Open up outdoor sports for adults before May.

Covid has taken a massive toll on adults and the ability to exercise in groups. We would like the welsh government to make adult exercise a priority - in line with promises that exercise will be given a priority for the health of the nation.

England has taken advice and opened up outdoor exercise clubs.

I feel that the welsh government should make it priority to open to outdoor sports for adults for peoples well being.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion:
Caniatáu i weithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer 30 o bobl ailddechrau ar 12 Ebrill https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244813

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi