Deiseb a wrthodwyd Scrap the proposed plans for a 50mph limit on the Heads of the Valleys road (A465)

The upgrade of the A465 has been subject to numerous forums over recent years owing to nearly a £100 million overspend and a further 3 year delay to construction.
Despite these setbacks to deliver an upgrade the current WAG proposals include the road retaining a 50mph speed limit.
Given the significant developments in all aspects of vehicle safety/advances in civil engineering when compared to the original stretch, we feel this is completely unnecessary and such a low limit should be removed

Rhagor o fanylion

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion:

Ni ddylid cyfyngu ffordd newydd Blaenau’r Cymoedd i 50 mya https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244873

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi