Deiseb a wrthodwyd Stop the use of vaccine passports. It is an authoritarian policy and a civil liberty issue.

Vaccines do not affect transmission and the vaccine rate in Wales has well exceeded the rate scientifically identified for herd immunity to be reached. This information could be used to people's detriment and in a discriminatory manner. Vaccine passports infringe on citizens right to privacy, autonomy and freedom.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau eisioes wedi ystyried deiseb ar y mater hwn:
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244705

Bydd y Senedd yn trafod y pwnc ar 05 Hydref 2021.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi