Deiseb a wrthodwyd Keep cervical screening to 3 years and not extended to 5 years

From 1 January 2022, if you are aged 25-49, the gap between routine tests has now changed from 3 to 5 years, meaning an additional 2 years between cervical screening and potentially seeing further deaths from cervical cancer!
On average 3197 cases of cervical cancer are discovered each year with 854 deaths between 2016-2018, with only 51% surviving this type of cancer for more than 10 years.
99.8% of cervical cancer cases are preventable (according to cancer research UK).

Rhagor o fanylion

INCREASING THE LENGTH OF TIME BETWEEN CERVICAL SCREENING IS PUTTING LIVES AT RISK! - petition originally raised by Rachel Paul on change.org

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion:

Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245050

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi