Deiseb a wrthodwyd Cervical screening should stay at every 3 years and not changed to 5 years.

Public Health Wales has changed the Cervical screening time to every 5 years from every 3 years after recommendation by the UK National Screening Committee that cervical screening programmes invite individuals, aged between 25 and 64 every 5 years, once they have tested negative for HPV, applies to the UK cervical screening programmes that have implemented HPV testing. The change was implemented in Scotland in March 2020 and will be adopted by England in the future.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion:

Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245050

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi