Deiseb a wrthodwyd Connect North and South with a railway\carriageway

For two long the North and south have been divided because of the lack of access into the areas. Example, if someone was to catch a train from Bangor (Gwynedd) to Caerdydd (Cardiff) it takes two times longer than it should do, why do we have to travel to Engalnd to go to south Wales? Its ludicrous. Driving between the two is also time consuming as most roads connecting North to south are small and back roads. Some sort of motorway/carriageway needs to be built.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion:

Llwybr cyflymach newydd rhwng gogledd a de Cymru; boed hynny ar y ffordd, ar y trên, neu drwy hedfan
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245045

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi