Deiseb a wrthodwyd Mark Drakeford to provide scientific Evidence to support Restrictions and Covid passports

Omicron variant is mild and no threat to healthy people business suffering and people leaving Wales to go to England ,who are bringing restrictions and Coivid passports
to and end.

Rhagor o fanylion

England on evidence of data and impact of Omicron to end restrictions and Covid passports

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion:
Rwyf am i Lywodraeth Cymru godi’r cyfyngiadau hynafol y maent wedi’u rhoi ar waith HEB DDIM tystiolaeth
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245059
Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi