Deiseb a wrthodwyd Make regulations so pupils can wear uniform knee length shorts and not wear blazers in hot weather.

Schools allow skirts for girls but many do not allow shorts for pupils. Also in hot weather pupils are forced to wear blazers which cause over heating. Teachers do not have to follow the same code of dress rules so dress appropriately for weather. School uniform rules should allow the same flexibility with knee length shorts and not wearing blazers to protect children's well being.

Rhagor o fanylion

Please sign their petition. 250 signatures means it is review by a committee and 10,000 gets it considered in the Senydd. Thank you

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion: Cyhoeddi canllawiau i bob ysgol er mwyn sicrhau y gall plant ddewis gwisgo trowsus byr hyd at y gliniau yn yr haf https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245196

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi