Deiseb a wrthodwyd Stop the proposed 20 mph speed limit change due to be implemented across Wales in 2023

Trials have been tried across Wales but have proved to be very problematic. The majority of Welsh people are against this blanket speed limit and the evidence has not been fully gathered and what has been is being ignored.

Rhagor o fanylion

The Welsh government are turning Wales into a third world country and this is just another backward step. Presently we have the worst NHS, worst education and worst transport system and this will just make travelling a million times worse

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Cafodd deiseb debyg iawn ei hystyried gan y Pwyllgor yn gynharach eleni. Fodd bynnag, rwyf newydd gyhoeddi deiseb wahanol – “Cynnal pôl cyhoeddus ar leihau’r terfyn cyflymder rhagosodedig CYN iddo ddod i rym” https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245223 – a allai fod o ddiddordeb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi