Deiseb a wrthodwyd remove Drakeford from his position as first minister for the breaking of the ministerial code.

Mark Drakeford has broken the ministerial code on numerous occasions. He continues to give the public false information. He has mismanaged welsh economy.
The public must now be allowed the opportunity the sign this petition to highlight that they are unhappy with Drakefords running of the assembly.
If you block this petition it highlights how you want to block the publics freedom of speech.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae'n ymwneud â phenodiadau neu ymddiswyddiadau.

Ni allwn dderbyn deisebau ynglŷn â phenodiadau neu ymddiswyddiadau drwy broses ddeisebau’r Senedd. Mae hyn yn cynnwys galw am ddiswyddo Gweinidogion, ymddiswyddo neu am bleidlais o ddiffyg hyder.

Mater i'r Aelod hwnnw yw ymddiswyddiad Aelod o'r Senedd ac nid oes gan y Senedd na Llywodraeth Cymru y pŵer i'w gwneud yn ofynnol i Aelod etholedig ymddiswyddo.

Os hoffech wneud cwyn am Aelod o'r Senedd gallwch wneud hynny drwy gysylltu â'r Comisiynydd Safonau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://standardscommissionerwales.org/

Ceir mwy o wybodaeth am reolau'r system ddeisebu yma: https://deisebau.senedd.cymru/rheolau

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi