Deiseb a wrthodwyd Debate reduced speed limits on the M4 for pollution purposes, now the M1 and M6 have removed theirs.

Speed limits were implemented supposedly to reduce pollution but now the M1 and M6 have resumed national speeds because they saw no reduction in pollution, should we do the same and revert to the national speed limit.

Rhagor o fanylion

In particular it would assist around Newport where more large ‘bunching’ is observed because of the limit forcing cars together.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am weithred debyg eisoes yn casglu llofnodion:

Dileu’r terfynau 50mya ar yr M4 ger Casnewydd ac Abertawe ac ar yr A470 ger Pontypridd

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245727

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi