Deiseb a wrthodwyd Hold a referendum on building the M4 Relief Road.

The Welsh Government has decided that the M4 Relief Road should not be built.

However, the issue of major importance to people of Newport, and the people of the city should be allowed to have their say via referendum.

Back in 2021, Newport City Council supported a motion which included the possibility of a referendum being had on the issue.

It is now time for that referendum to come about.

Rhagor o fanylion

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn bodoli ac newydd orffen casglu llofnodion:

Cynnal arolwg barn cyhoeddus ar a ddylid adeiladu Ffordd Liniaru’r M4, a gweithredu’r canlyniad ar unwaith

https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245685

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn ystyried y ddeiseb cyn bo hir.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi