Deiseb a wrthodwyd Stop the increase of senedd members from 60 to 96

We have too many assembly members of the senedd at great cost to the Welsh public as it is
The last thing Wales needs is to increase members by 36 when public spending is stretched to the limit and we have more than enough politicians anyway

Rhagor o fanylion

There are more than enough polititions in Wales from from local councils to welsh members of the UK parliament
To increase senedd assembly members by 60% at huge cost to the public purse is illogical and an outrageous proposition

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Bydd deiseb arall ar y pwnc yma yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor deisebau cyn bo hir:
Rwy’n gwrthwynebu ‘Bil Diwygio’r Senedd’ Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar 18 Medi 2023, yn dod yn gyfraith

https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245625

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi