Deiseb a wrthodwyd No to the 36 extra ministers in the senedd 60 are enough

In this time of austerity an extra 36 ministers are an unwarranted waste of public funds
With their wages expenses and pensions are we talking millions

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Bydd deiseb arall ar y pwnc yma yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor deisebau cyn bo hir:
Rwy’n gwrthwynebu ‘Bil Diwygio’r Senedd’ Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar 18 Medi 2023, yn dod yn gyfraith

https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245625

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi