Deiseb a wrthodwyd Protect and support for live music in Wales through the COVID-19 crisis

Live music events have been unable to take place across the UK for 6 months. The industry is collapsing around us due to a lack of support from government to sustain our amazing Welsh venues, festivals and companies that make up the supply chain. Thousands of jobs are at risk across the country.

We are calling on the Welsh Government for meaningful support for an industry that has been left behind.

Rhagor o fanylion

Our industry is important and contributes billions of pounds each year to the UK economy. Without major immediate support from government, the entire supply chain is at risk of collapse.

The live events sector which employs circa 1,000,000 highly skilled people in the UK, all of whom have had no work since March with little likelihood of restarting until Spring 2021. The sector includes a huge supply chain of companies ranging from event production, audio, lighting, video, logistics, planning, transportation and some of the world’s leading technology manufacturers.

We are calling for meaningful support from the Government until the industry is allowed to operate in a way that is not limited by social distancing policies.

In Wales we have £53 million allocated to support the industry but the Arts Council application is only accessible to its regular portfolio categories. It doesn’t reach the technical side of the industry.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Yn ddiweddar, cyfeiriwyd deisebau am gyllid ar gyfer y celfyddydau at y Pwyllgor Deisebau i'w hystyried:

'Rhyddhau'r £59 miliwn o bunnoedd i'r celfyddydau er mwyn atal lleoliadau cerddoriaeth lleol ar lawr gwlad rhag cau' https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200184

'Rhowch gymorth ariannol i unigolion hunangyflogedig yn niwydiant cerddoriaeth fyw Cymru': https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200210

Mae deisebau eraill am gymorth i gerddoriaeth fyw yn casglu llofnodion:
'Caniatáu i gantorion / adloniant byw ailddechrau yn yr awyr agored': https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200185

'Rhowch ganiatâd i leoliadau cerddoriaeth gynnal digwyddiadau gyda chyfyngiadau Covid ar waith' https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244167

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi