Deiseb a wrthodwyd Ease the restrictive lockdowns in Wales that are causing hardship and misery for people & businesses

As a result of the Covid-19 pandemic, restrictions have been introduced in the United Kingdom to attempt to contain the disease. The restrictions in Wales, know colloquially as 'local lockdowns' have been harsher than in England with curtailments on people's movement & travel, and in one case, Llanelli, people are restricted to the town itself. This is having serious incidental effect on people and is in itself causing harm, and simply replaces the harm of the virus with harm to mental health.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Nid yw’n glir beth mae’r ddeiseb yn gofyn i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru ei wneud. Mae angen i ddeisebau alw ar y Senedd neu’r Llywodraeth i gymryd camau penodol.

Gallech geisio dechrau deiseb newydd sy’n cynnwys camau gweithredu clir yr hoffech weld y Senedd neu Lywodraeth Cymru yn eu cymryd, er enghraifft drwy egluro ym mha ffyrdd yr hoffech weld cyfyngiadau lleol yn cael eu llacio.

Efallai y bydd gennych hefyd ddiddordeb yn y deisebau a ganlyn sy’n casglu llofnodion ar hyn o bryd:

Addasu’r neges cyfyngiadau symud lleol i "Aros yn Lleol" yn hytrach nag aros o fewn ffiniau sirol: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244203

Caniatáu swigod cefnogaeth yn ystod y cyfyngiadau symud: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244197

Ei gwneud yn ofynnol i’r Senedd gynnal pleidlais i gymeradwyo cyfyngiadau lleol cyn eu gweithredu: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244196

Caniatáu i blant fynd i mewn i ardaloedd dan gyfyngiadau symud i barhau i hyfforddi gyda'u clybiau chwaraeon: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244199

Dylid caniatáu i athletwyr amatur mewn ardal sydd o dan gyfyngiadau lleol barhau i hyfforddi a chael hyfforddiant y tu allan i'r ardal honno: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244206

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi