Deiseb a wrthodwyd Stop the Welsh Government using health protection legislation to remove civil rights of UK citizens

During 2020 the Welsh government has used health protection legislation to remove the civil rights of the Welsh public with laws that equate to placing society under house arrest. These rules have not gone through due process and had royal decree as a result of loop holes in the health protection legislation.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Nid yw’n glir beth mae’r ddeiseb yn gofyn i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru ei wneud. Mae angen i ddeisebau alw ar y Senedd neu’r Llywodraeth i gymryd camau penodol.

Gallwch geisio creu deiseb newydd sy’n cynnwys camau clir yr hoffech i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru eu cymryd.

Efallai yr hoffech lofnodi'r deisebau canlynol:

Atal ail gyfnod o gyfyngaidau symud cenedlaethol yng Nghymru: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244243

Gadewch i ddinasyddion Cymru bleidleisio ar gyfyngiadau symud: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244256

Ei gwneud yn ofynnol i’r Senedd gynnal pleidlais i gymeradwyo cyfyngiadau lleol cyn eu gweithredu: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244196

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi