Deiseb a wrthodwyd Stop lockdowns taking place during half term.

Quality family time needed. Children need to see friends, have sleepovers, go away on planned breaks / days out. Also busiest times for business. People should not be housebound, especially in Winter months. Mental health is just as important.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deisebau eraill sy'n galw am gamau tebyg eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244243

https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244220

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi