Deiseb a wrthodwyd Stop the lockdown now

The lockdown in Wales may go on well past Christmas and destroy family life and jobs.

Rhagor o fanylion

In Spain there are riots and fire in the streets we don't want Wales to reach this same fever pitch, call on the Senedd to stop the lockdown people are angry and the leaders of the nation do no understand

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deisebau eraill sy'n galw am gamau tebyg eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244243

https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244220

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi