Deiseb a wrthodwyd Rule out any more Firebreak Lockdowns without providing scientific evidence.

With the news that the hospitality sector will face massive restrictions causing hundreds of businesses to close, the effectiveness of firebreak lockdowns must be debated.

No more than two weeks had passed since the firebreak and we are already seeing massive restrictions being created.

The R rate in Wales is far higher than England, so would it not be better for a tiered UK Wide approach?

This petition calls on the Welsh Parliament to debate this matter urgently.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deisebau eraill sy'n galw am gamau tebyg eisoes yn casglu llofnodion:

Dylai Llywodraeth Cymru atal pob cyfnod o gyfyngiadau symud ar unwaith https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244451

Peidiwch â chau’r Sector Lletygarwch (Tafarndai, Bwytai, Caffis) heb ddangos tystiolaeth wyddonol https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244439

Gwneud y dystiolaeth wyddonol a’r ystadegau a ddefnyddir i ddylanwadu ar gyfyngiadau newydd yn gyhoeddus https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244456

Ailystyried y cyfnod clo ac ymchwilio i dystiolaeth wyddonol nad yw’n gweithio a’i fod yn achosi mwy o niwed https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244220

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi