Deiseb a wrthodwyd Schools should remain closed during this pandemic.

With the rapid spread of the new variant of coronavirus which scientists have stated will spread quicker & infect more people. Schools have always been classed as a breeding ground for germs. A school is supposed to be a safe place to learn ,not a place of experimental testing.
School children are already under a huge amount of pressure without this.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch cadw ysgolion ar gau neu agor i blant gweithwyr allweddol yn unig eisoes yn casglu llofnodion:

https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244501

https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244178

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi