Deiseb a wrthodwyd Allow wales to fish off boats for exercise and depression

Why cant we fish of boats local with 1 other person and travel 1 mile to boats following guild lines

Rhagor o fanylion

There are a lot of people fighting depression and fishing is they medicine, we can go to work with 20+ people outside of our bubble but cant fish of a boat with 1 other person . Its it is classed as a form of exercise in england and so it should be in wales

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244615

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Efallai bydd gennych ddiddordeb mewn llofnodi'r ddeiseb ganlynol: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244567

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi