Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a wrthodwyd Let sports fans back into sports venues in Wales at all levels.

I want to go back to the football.

Rhagor o fanylion

Barbers are allowed to open which is indoors and this is by no means necessary. However, the positive affects on mental health that sports can have would be beneficial especially with sports grounds such as football grounds being outside meaning that with social distancing and masks football grounds will be more safe than a hairdressers/barbers. This would also provide a huge boost to the economy as ticket sales would rise massively contributing tax towards the senedd.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau eisioes yn ystyried deisebau ar y mater hwn:

Caniatáu i gefnogwyr fynychu digwyddiadau chwaraeon yng Nghymru https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244437

Caniatáu clybiau pêl-droed domestig Cymru i chwarae gemau cyfeillgar, a chaniatáu cefnogwyr i fynd i’r gemau https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244147

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi