Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a wrthodwyd Re-Open Gyms, Pools and Leisure Centres for individual use from April 12th.

Close contact services and all non-essential shops are permitted to resume trade on April 12th. The decision to allow these services to re-open but not gyms, pools and leisure centres on the same date is politically motivated instead of being evidence based.

The Welsh Government has failed to present any clear evidence that continued closure of the above services is necessary to protect the public health or that they pose any different risk other than services open now or permitted to re-open

Rhagor o fanylion

Gyms, Pools and Leisure Centres significantly benefit mental and physical well-being. Three different studies, including one in south Wales, conclude gyms are safe and not places of increased transmission.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deisebau eraill sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion:

Dylid ailagor campfeydd yng Nghymru i ganiatáu i bobl weithio ar eu hiechyd corfforol a meddyliol https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244770

Agorwch gyfleusterau gweithgareddau dŵr a phyllau nofio yng Nghymru yn gynt na’r dyddiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244816

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi