Deiseb a wrthodwyd Give school children free bus passes

I think that school children should be entitled to free bus travel

Rhagor o fanylion

They do this in Scotland

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deisebau eraill sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion:

Darparu trafnidiaeth ysgol am ddim i bob disgybl

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/246146

Mae'r Pwyllgor Deisebau eisioes yn ystyried deiseb ar drafnidiaeth i ddisgyblion uwchradd:

Darparwch drafnidiaeth gyhoeddus am ddim i bob disgybl ysgol uwchradd

Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma:

https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245343

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi