Deiseb a wrthodwyd Allow outdoor sports courts, golf courses and enclosed pitches to open for non-contact sports

In supporting Wales to move to Level 3 of its Coronavirus Control Plan, the Welsh Government should allow the immediate opening of outdoor sports courts, golf courses and enclosed pitches for non-contact sports. The request reflects the relative risks of outdoor exercise compared to indoor sports facilities, the ability of most sports to uphold social distancing, and that, in most instances, individuals will be able to attend their local venue whilst still following the 'stay local' rule.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau eisioes yn ystyried deiseb ar y mater hwn:

Dylid agor cyrsiau golff gan eu bod yn chwarae rôl hanfodol o ran gwella iechyd corfforol ac iechyd meddyliol https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244338

Dylid ail-agor cyrtiau tenis awyr agored a hyfforddiant yn unol â gweddill y DU ac Ewrop https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200089

Dylid caniatáu i bobl hŷn gael mynediad i gyfleusterau chwaraeon awyr agored ar gyfer eu lles corfforol a meddyliol https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244234

Caniatáu chwaraeon wedi’u trefnu yn yr awyr agored ar gyfer pobl ifanc o dan 18 oed fel bod Cymru’n gweithredu yn unol â’r rheolau haen 4 yn Lloegr https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244557

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi