Deiseb a wrthodwyd Immediately cancel all new Level 2 restrictions due to be imposed on 26th December 2021

Welsh government are looking at current data on virus and imposing draconian rules on Welsh public.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deisebau eraill yn galw am wahanol agweddau o'r hyn y gelwir amdano yn casglu llofnodion yn barod. Os oes maes penodol nad yw'r rhain yn ymdrin ag ef, mi allwch greu deiseb ynglŷn â hyn neu gysylltu â'r tim deisebau ar deisebau@senedd.cymru

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r deisebau sy'n bodoli.

Codi’r cyfyngiadau ar ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored ar unwaith
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245031

Cadw clybiau nos ar agor – mae mwyafrif achosion COVID ymhlith rhai iau na 18 oed
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245033

Gwrthdroi’r rheoliadau newydd 'Gweithio Gartref' gan eu bod yn gwbl anymarferol!
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245034

Cael gwared ar y terfyn niferoedd ar gyfer cynulliadau awyr agored a chaniatáu i ddigwyddiadau cymunedol barhau
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245037

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi