Deiseb a wrthodwyd Reduce the amount of disposable single use plastics in Wales.

We implore the Welsh government to look into reducing single use plastics.

Wales led the way in reducing our reliance on single use plastic bags a few years ago. Now let's take the initiative once again and see what more can be done to reduce single use plastics in our every day lives.

Plastics are now found in our food, in our water, in the air we breathe. It is even found in the placenta of unborn babies. This is not normal. This is not acceptable. Please take action to change this now.

Rhagor o fanylion

Carrington, D. (2020). ‘Microplastics revealed in the placentas of unborn babies’, The Guardian, 22 December. Available at: https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/22/microplastics-revealed-in-placentas-unborn-babies (Accessed: 22 December 2020).

Fernandez, C and Pinkstone, J. (2019). ‘Plastic is infecting your gut: Average person accidentally ingests more than 73,000 pieces of microplastics every year, damning study reveals’, The Daily Mail, 02 September. Available at: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7419733/Plastic-gut-average-person-accidentally-ingests-73-000-pieces-year.html (Accessed: 22 December 2020).

Carrington, D. (2019). ‘Revealed: microplastic pollution is raining down on city dwellers’, The Guardian, 27 December. Available at: https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/27/revealed-microplastic-pollution-is-raining-down-on-city-dwellers (Accessed: 22 December 2020).

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Nid yw’n glir beth mae’r ddeiseb yn gofyn i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru ei wneud.

Mae angen i ddeisebau alw ar y Senedd neu’r Llywodraeth i gymryd camau penodol.

Ni allwn chwaith dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried y deisebau canlynol am blastig defnydd untro yn ddiweddar:

Gwahardd Eitemau Plastig Untro yng Nghymru
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/1307

Mae ein byd naturiol yn cael ei wenwyno gan blastigau untro...mae'n bryd cyflwyno treth!
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/1283

Ar Gyfer Eitemau Untro: Cyflwyno System Dychwelyd Ernes ar Gyfer Cynwysyddion Diodydd a Sicrhau y Gellir Compostio Cynwysyddion Bwyd Cyflym a'r Offer sy'n Gysylltiedig â Hwy
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/1142

Gwahardd poteli llaeth plastig defnydd untro mewn ysgolion
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/1663

Gwahardd gwellt plastig(wrth yfed llaeth) yn ein hysgolion
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/1346

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi