Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau y cynhaliwyd dadl arnynt gan y Senedd

Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar y deisebau hyn

16 deiseb

 1. Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru.

  10,692 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 21 Hydref 2020

 2. Annog Llywodraeth Cymru i ddiwygio ei pholisi ar ryddhad ardrethi annomestig i helpu i gadw siopau Debenhams ar agor yng Nghymru

  5,790 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 8 Gorffennaf 2020

 3. Gwneud hyfforddiant Anabledd Dysgu yn orfodol ar gyfer staff ysbytai

  5,654 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 6 Tachwedd 2019

 4. Datgan Argyfwng Hinsawdd a gosod targedau di-garbon ym mhob polisi

  6,148 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 19 Mehefin 2019

 5. Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu - adnabyddiaeth a chefnogaeth

  213 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 22 Mai 2019

 6. Dylai pob dyn yng Nghymru gael mynediad drwy'r GIG at y profion diagnostig gorau posibl ar gyfer canser y prostad.

  6,345 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 6 Mawrth 2019

 7. Mynediad at Iaith Arwyddion Prydain i bawb

  1,162 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 6 Chwefror 2019

 8. Rhagdybiaeth o blaid Ysgolion Gwledig

  5,125 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 21 Tachwedd 2018

 9. Sgrinio Rheolaidd ar gyfer Diabetes Math 1 mewn Plant a Phobl Ifanc.

  2,570 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 3 Hydref 2018

 10. Mae sir Benfro yn dweud NA!! i gau adran damweiniau ac achosion brys Llwynhelyg!

  40,045 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 26 Medi 2018

 11. Atal Trwydded Forol 12/45/ML i ollwng gwaddodion morol ymbelydrol o safle niwclear Hinkley Point yn nyfroedd glannau Cymru ger Caerdydd

  7,033 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 23 Mai 2018

 12. Galw ar Lywodraeth Cymru i wahardd yr arfer o ddefnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau yng Nghymru

  6,398 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 7 Mawrth 2018

 13. Sicrhau y gall Pobl Anabl Ddefnyddio Trafnidiaeth Gyhoeddus Pryd Bynnag y Bo’i Hangen Arnynt

  22 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 31 Ionawr 2018

 14. Cymuned Port Talbot yn erbyn yr Archgarchar

  8,791 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 6 Rhagfyr 2017

 15. Diogelu Cerddoriaeth Fyw yng Nghymru

  5,383 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 12 Gorffennaf 2017

 16. Cefnogi Sgrinio Blynyddol ar gyfer Canser yr Ofari (CA125)

  104 llofnod

  Cynhaliwyd dadl ar 29 Mawrth 2017

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV