Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau na chynhaliwyd dadl arnynt gan y Senedd

Penderfynodd y Pwyllgor Deisebau beidio â gofyn am ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar y deisebau hyn

0 deiseb

Does dim deisebau sy’n cynnwys eich termau chwilio.