Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau na chynhaliwyd dadl arnynt gan y Senedd

Penderfynodd y Pwyllgor Deisebau beidio â gofyn am ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar y deisebau hyn

1 ddeiseb

  1. Dylid caniatáu i bartneriaid genedigaeth fod yn bresennol adeg sganiau, dechrau esgor, yn ystod yr enedigaeth ac ar ôl yr enedigaeth.

    7,326 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV