Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau na chynhaliwyd dadl arnynt gan y Senedd

Penderfynodd y Pwyllgor Deisebau beidio â gofyn am ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar y deisebau hyn

17 deiseb

 1. Dyfarnwch raddau a ragwelwyd gan athrawon i holl fyfyrwyr Cymru ar gyfer arholiadau 2020

  28,505 llofnod

 2. Achub Ward Sam Davies yn Ysbyty y Barri

  13,265 llofnod

 3. Dylid gorfodi gwisgo mygydau/gorchuddion wyneb mewn siopau.

  5,516 llofnod

 4. Gofynnwch i’r Senedd ailystyried ei phenderfyniad i beidio â rhoi cyllid brys i sŵau ac acwaria.

  6,299 llofnod

 5. Agor ysgolion ym mis Medi. Cael gwared ar ddysgu cyfunol.

  9,266 llofnod

 6. Dylid llacio’r cyfyngiadau a gyflwynwyd gan ddeddfwriaeth COVID-19 er mwyn caniatáu i bobl deithio yng Nghymru

  15,193 llofnod

 7. Achub adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

  14,564 llofnod

 8. Tynnu’n ôl y canllawiau arfaethedig ar gyfer addysg yn y cartref

  5,447 llofnod

 9. Rhaid achub y coed a'r tir yng NJgerddi Melin y Rhath a Nant y Rhath cyn iddi fynd yn rhy hwyr

  8,700 llofnod

 10. Hyrwyddo'r defnydd o iaith arwyddion Makaton ym mhob ysgol yng Nghymru

  5,024 llofnod

 11. Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys

  5,717 llofnod

 12. Dylid diogelu cyllid ysgolion neu gyfaddef bod y gwasanaeth a ddarperir yn gwanhau

  5,784 llofnod

 13. Amddiffyn Gwastatir Gwent ac atal traffordd arfaethedig yr M4

  12,270 llofnod

 14. Dywedwch ‘NA’ i saethu ffesantod ar dir cyhoeddus Cymru

  12,706 llofnod

 15. Newid y Cwricwlwm Cenedlaethol a dysgu hanes Cymru, a hynny o bersbectif Cymreig, yn ein Hysgolion Cynradd, Uwchradd a’r Chweched Dosbarth.

  5,133 llofnod

 16. Peidiwch â chymryd Castell-nedd oddi ar y brif reilffordd

  10,472 llofnod

 17. Na i Gylch Haearn arfaethedig Castell y Fflint

  11,091 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV