Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau na chynhaliwyd dadl arnynt gan y Senedd

Penderfynodd y Pwyllgor Deisebau beidio â gofyn am ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar y deisebau hyn

15 deiseb

 1. Dylid gorfodi gwisgo mygydau/gorchuddion wyneb mewn siopau.

  5,516 llofnod

 2. Gofynnwch i’r Senedd ailystyried ei phenderfyniad i beidio â rhoi cyllid brys i sŵau ac acwaria.

  6,299 llofnod

 3. Agor ysgolion ym mis Medi. Cael gwared ar ddysgu cyfunol.

  9,266 llofnod

 4. Dylid llacio’r cyfyngiadau a gyflwynwyd gan ddeddfwriaeth COVID-19 er mwyn caniatáu i bobl deithio yng Nghymru

  15,193 llofnod

 5. Achub adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

  14,564 llofnod

 6. Tynnu’n ôl y canllawiau arfaethedig ar gyfer addysg yn y cartref

  5,447 llofnod

 7. Rhaid achub y coed a'r tir yng NJgerddi Melin y Rhath a Nant y Rhath cyn iddi fynd yn rhy hwyr

  8,700 llofnod

 8. Hyrwyddo'r defnydd o iaith arwyddion Makaton ym mhob ysgol yng Nghymru

  5,024 llofnod

 9. Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys

  5,717 llofnod

 10. Dylid diogelu cyllid ysgolion neu gyfaddef bod y gwasanaeth a ddarperir yn gwanhau

  5,784 llofnod

 11. Amddiffyn Gwastatir Gwent ac atal traffordd arfaethedig yr M4

  12,270 llofnod

 12. Dywedwch ‘NA’ i saethu ffesantod ar dir cyhoeddus Cymru

  12,706 llofnod

 13. Newid y Cwricwlwm Cenedlaethol a dysgu hanes Cymru, a hynny o bersbectif Cymreig, yn ein Hysgolion Cynradd, Uwchradd a’r Chweched Dosbarth.

  5,133 llofnod

 14. Peidiwch â chymryd Castell-nedd oddi ar y brif reilffordd

  10,472 llofnod

 15. Na i Gylch Haearn arfaethedig Castell y Fflint

  11,091 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV