Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

Mae’r Pwyllgor Deisebau wrthi’n ystyried y deisebau hyn

143 deiseb

 1. Atal Llywodraeth Cymru rhag defnyddio Phil Jones Associates (PJA) i adolygu’r cynllun 20mya.

  724 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 15 Gorffennaf 2024

 2. Ailgyflwyno'r Cynllun Hawl i Brynu

  259 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Gorffennaf 2024

 3. Cadwch yr enw 'Wales' a pheidiwch â gwastraffu rhagor o arian trethdalwyr ar ymarferion dibwrpas.

  5,439 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Gorffennaf 2024

 4. Dydd Llun heb gig ym mhob ysgol yng Nghymru.

  271 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 5 Gorffennaf 2024

 5. Llywodraeth Cymru i weithredu i amddiffyn pobl rhag heintiau a drosglwyddir drwy’r awyr mewn lleoliadau gofal iechyd

  330 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Gorffennaf 2024

 6. Ymchwiliad cyhoeddus llawn i gau canolfannau Ambiwlans Awyr Cymru yng nghanolbarth a gogledd Cymru

  10,437 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Mehefin 2024

 7. Dylid dynodi Dyffryn Tywi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  4,109 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Mehefin 2024

 8. Galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cymorth iechyd meddwl brys i dadau newydd

  295 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mehefin 2024

 9. Amddiffyn adrannau iau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru rhag cael eu cau

  10,560 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 19 Mehefin 2024

 10. Atal Cyfoeth Naturiol Cymru rhag cau’r ganolfan ymwelwyr yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Ynyslas

  2,422 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Mehefin 2024

 11. Diddymu'r enw ‘Wales’ a gwneud ‘Cymru’ yr unig enw ar ein gwlad.

  12,101 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mehefin 2024

 12. Atal llygredd ym Mae’r Tŵr Gwylio ac Aberogwr

  894 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 8 Mehefin 2024

 13. Darparu cyllid a chymorth ar gyfer darpariaeth ddigonol o doiledau cyhoeddus hygyrch a glân.

  1,722 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Mehefin 2024

 14. Mae gan ferched Gogledd Cymru yr hawl i gael Gwasanaethau/Clinig Menopos yn Ysbyty Gwynedd

  1,347 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mehefin 2024

 15. Ailsefydlu cyllid craidd ar gyfer TRAC Cymru (Traddodiadau Cerdd Cymru)

  822 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mai 2024

 16. Newid Treth Trafodiadau Tir ar gyfer y rheini sy’n prynu cartref am y tro cyntaf yng Nghymru, i fod yn unol â Llywodraeth y DU

  268 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mai 2024

 17. Ehangu prydau ysgol am ddim i holl blant ysgolion uwchradd

  254 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Mai 2024

 18. Tyfu, nid torri, cyllid y Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a’r Comisiwn Brenhinol

  12,075 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Mai 2024

 19. Sefydlu gwasanaeth rhywedd o dan 18 oed yng Nghymru ar gyfer plant a phobl ifanc Cymru cyn gynted â phosibl.

  544 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 14 Mai 2024

 20. Dechrau ymchwiliad cyhoeddus i'r rhesymau, y cyfiawnhad a'r dystiolaeth am 20mya

  747 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 9 Mai 2024

 21. Gwella seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus hanfodol hwyr y nos yn Ne a De-orllewin Cymru.

  8,226 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Mai 2024

 22. Dileu cynlluniau i newid strwythur y flwyddyn ysgol

  6,544 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mai 2024

 23. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymrwymo i roi sgrinio canser yr ysgyfaint wedi'i dargedu ar waith

  5,339 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 30 Ebrill 2024

 24. Galw ar y Prif Weinidog i ymyrryd ac achub Duolingo Cymraeg.

  4,170 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Ebrill 2024

 25. Rhaid atal y gwaharddiad ar GB News yn y Senedd

  309 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Ebrill 2024

 26. Llygedyn o obaith o dan fygythiad: Cefnogwch Hwb Llesiant Cymunedol Bronllys os gwelwch yn dda!

  407 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Ebrill 2024

 27. Dylai Cadw roi gwarchodaeth statudol i Dderwen Adwy’r Meirwon fel coeden hynafol

  269 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 16 Ebrill 2024

 28. Dylid cynnal pôl piniwn cyhoeddus ledled Cymru i ddangos gwir lefel cefnogaeth y cyhoedd i’r terfyn cyflymder 20mya.

  4,371 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 16 Ebrill 2024

 29. Cefnogi plant byddar trwy wneud ymrwymiad ariannol i adfer niferoedd athrawon plant byddar

  1,431 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 13 Ebrill 2024

 30. Gosodwch gylchfan, nid goleuadau traffig, yng Nghyffordd angheuol Nash, Sir Benfro.

  439 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 11 Ebrill 2024

 31. Stopiwch y llifogydd yn Cae Nant Terrace, Sgiwen NAWR!

  776 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Ebrill 2024

 32. Dylid diwygio Bil Diwygio'r Senedd i ddarparu bod etholaethau'n cael cymeradwyo codiadau cyflog yr Aelodau o'r Senedd

  566 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 10 Ebrill 2024

 33. Dylid creu cynllun traffig cynaliadwy ar gyfer Dyffryn Rhiangoll

  258 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 4 Ebrill 2024

 34. Dylid gosod goleuadau traffig wrth gylchfan McDonald’s ym Mhont-y-pŵl

  256 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 2 Ebrill 2024

 35. Adfer gwasanaeth bws arfordirol 552 y Cardi Bach yn Ne Ceredigion!

  842 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 31 Mawrth 2024

 36. Diddymu’r terfyn cyflymder 20mya ar y TRA4076 yn Johnston, Sir Benfro

  301 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Mawrth 2024

 37. Cynnal arolwg barn cyhoeddus ar a ddylid adeiladu Ffordd Liniaru’r M4, a gweithredu’r canlyniad ar unwaith

  922 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 29 Mawrth 2024

 38. Dylid gwneud hyn yn amod cyflogaeth ar gyfer Aelodau o’r Senedd – rhaid iddyn nhw ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn unig ar gyfer pob taith.

  1,359 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Mawrth 2024

 39. Dylid dirymu Cynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth Cymru 2022 i 2027

  714 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mawrth 2024

 40. Dylid gwahardd tân gwyllt o siopau

  2,174 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mawrth 2024

 41. Dylid cyflwyno deddfwriaeth newydd i ddiogelu meysydd chwaraeon rhag baw cŵn

  2,518 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 27 Mawrth 2024

 42. Rhoi ffordd liniaru’r M4 ger Twneli Bryn-glas yn ne Cymru ar waith.

  958 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Mawrth 2024

 43. Cynyddwch y terfyn cyflymder ar yr M4 yn ôl i 70mya

  566 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 26 Mawrth 2024

 44. Paratoi cais i Gymru gystadlu yng Nghystadleuaeth yr Eurovision

  344 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Mawrth 2024

 45. Dileu’r terfynau 50mya ar yr M4 ger Casnewydd ac Abertawe ac ar yr A470 ger Pontypridd

  1,136 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Mawrth 2024

 46. Gofynnwn i Lywodraeth Cymru wyrdroi ei phenderfyniad i atal bysiau T2 rhag galw yng Ngarndolbenmaen

  282 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Mawrth 2024

 47. Rydym am i Lywodraeth Cymru gadw’r gyfraith 20mya ardderchog

  5,399 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 21 Mawrth 2024

 48. Rwy’n gwrthwynebu ‘Bil Diwygio’r Senedd’ Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar 18 Medi 2023, yn dod yn gyfraith.

  21,037 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 20 Mawrth 2024

 49. Dylid rhoi’r gorau i ddefnyddio’r enw 'Anglesey' a defnyddio’r enw 'Ynys Môn' yn unig neu’r enw byrrach 'Môn'.

  2,245 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 19 Mawrth 2024

 50. Atal unrhyw gynllunio pellach ar gyfer codi tâl ar ddefnyddwyr ffyrdd yng Nghymru.

  10,183 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Mawrth 2024

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV