Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a wrthodwyd

Nid oedd y deisebau hyn yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau. Fe’u cyhoeddir yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi.

Gallwch weld deisebau a wrthodwyd cyn mis Mai 2020 yma.

203 deiseb

 1. Bring your attention to the disgrace that is Cardiff Bus

 2. Include people with hidden disabilities living in Wales in Blue Badge permit eligibility.

 3. Cydnabod gwaith caled cymorthyddion mewn ysgolion drwy roi codiad cyflog iddyn nhw.

 4. Reform the Welsh domestic football league system.

 5. Stop the proposed 20 mph speed limit change due to be implemented across Wales in 2023

 6. Scrap the plans to introduce 20mph limits

 7. Stop the 20mph limit in Wales

 8. Stop 20 Mph speed limit enforcement idea in all of Wales.

 9. Pay all staff the £1498 payment. Not just care staff.

 10. Ensure works on Maerdy Mountain are carried out after regular commuting hours

 11. Make regulations so pupils can wear uniform knee length shorts and not wear blazers in hot weather.

 12. We Call upon the Welsh Government to Our Status as a Nation of Sanctuary

 13. Disodli graddau CBAC 2022 gydag asesiadau athrawon/graddau a ragwelir, os ydynt yn uwch, er mwyn sicrhau tegwch.

 14. Stop catchment intake for high school and allow intake from a feeder school.

 15. Prevent Welsh Assembly from wasting £25 million by increasing the assembly members from 60 to 96.

 16. Sicrhau fod pob gem bêl droed Cymru yn aros ar S4C a sianeli sydd am ddim i wylio

 17. Make it a rule to show Wales vs England world cup match in schools

 18. make rail replacement buses accept tickets to stop them filling up with unruly teenagers...

 19. Reduce motorcycle and vehicle noise and excessive speeding on Welsh Country Roads.

 20. All health and social care workers to be entitled to the £1000 bonus in Wales

 21. A48 - Make It Safe! Provide funds to BCBC to make the A48 safe between Island Farm & Broadlands

 22. Diddymu yr angen i gael caloriau ar fwydlenni. Scrap the need for calories on a menu.

 23. Scrap the COVID-19 Vaccination Program for 5-11 Year Olds.

 24. Friday weekend for Wales.

 25. Let people with terminal illness die with dignity in Wales with assistance.

 26. Rhondda Fach relief road.

 27. Start a Welsh National cricket team. Cruced Cymru, perhaps.

 28. Dylai asesiad a gwasanaethau cymorth ar gyfer Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADCG) gael eu cyflwyno ar frys ledled Cymru.

 29. Public Enquiry into all aspects of how Welsh Government handled the Pandemic.

 30. Advise Eluned Morgan to resign as a Member of the Senedd.

 31. Refund to customers of Dwr Cymru and Hafren Dyfrdwy for every discharge of untreated sewage

 32. Dylid gosod cap ar y cynllun “cymorth i brynu” o 23% o bris y pwrcasiad gwreiddiol fel nad yw pobl yn cael eu gorfodi i werthu eu tŷ

 33. A singing statue of Neville in Cardiff

 34. Listen to the residents of north wales and stop declining this petition on the speed limit pilot

 35. Enquiry into forcing people to take an experimental injection which did not work. Who benefited?

 36. Stop 20mph zones in Wales

 37. We want Jack Sargeant MS to step down from his duties as Member of The Senedd

 38. Ditch the 20mph speed limit pilot in Wales

 39. Scrap the 20mph speed limit in Buckley and only apply it outside schools and some housing estates.

 40. Remove the 20mph speed limit put in place in Flintshire County Council towns

 41. Dileu cymhwyster Bagloriaeth Cymru ym mhob ysgol uwchradd ac addysg uwch.

 42. Impose a custodial sentence for abuse on farm animals

 43. Ban the discrimination against School uniforms for girls in every school throughout wales

 44. Peidiwch â dosbarthu'r llyfr "gwladgarol" am deyrnasiad y Frenhines i ysgolion yng Nghymru

 45. Make the use of cycle paths in Wales compulsory if available.

 46. Create legal painting option on construction site hoardings in Wales

 47. Sicrhau bod pob ysgol gynradd yn y wlad yn gallu cynnig darpariaeth ar ôl ysgol

 48. Rhagor o gyllid ar gyfer gwasanaethau i bobl ifanc ac ailagor canolfannau cymunedol

 49. Dylid ailagor ysbytai bwthyn

 50. Cryfhau deddfwriaeth i warchod y Gymraeg

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV