Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a wrthodwyd

Nid oedd y deisebau hyn yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau. Fe’u cyhoeddir yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi.

Gallwch weld deisebau a wrthodwyd cyn mis Mai 2020 yma.

41 deiseb

 1. Save our precious environment. Stop an anonymous developer destroying Model Farm

 2. Give the people a vote (referendum) before introducing a default 20 mph speed limit in towns

 3. Banned COVID Vaccine passport in Wales.

 4. Put split barriers on the end of beach hill, aberavan Port talbot.

 5. Place speed camera and limit speed to 50mph on A469 by Llanbradach. The road is very loud until late

 6. Ban racist language,politics,policies,parties, politicians that incite racism to get votes

 7. Remove the requirement to use NHS COVID tests on entry to Wales from overseas.

 8. Lift mask 'mandates" Especially for schoolchildren in Wales,

 9. Stop Cardiff University scaling down students grades . We want the grades we earned and deserve!!!

 10. Allow birth partners to stay for the duration of labour, and for longer after the birth of baby.

 11. Lift all Maternity birthing partner visiting/staying over restrictions.

 12. Request for employment law to be made a devolved matter

 13. Ban the use of fire and rehire in Wales

 14. Support PGCE students who have not been given the same opportunities as the previous cohort.

 15. Scrap the proposed plans for a 50mph limit on the Heads of the Valleys road (A465)

 16. Stop children isolating for two weeks from school.

 17. Stop Cardiff Council's landgrab of the Maindy Velodrome and ensure it stays a public open space.

 18. Accountability for professionals fabricating concerns regarding parents

 19. Stop the development of Y Bryn Windfarm

 20. Stop the development of Y Bryn Onshore Wind Farm creating 250m high wind turbines in Afan valley.

 21. Introduce a new law called Widget's law in honour of my dog Widget.

 22. I would like you to ask the Senedd to relax Covid restrictions on amateur singing in groups.

 23. Investigate new moves from Academies affecting Grass Roots Football.

 24. Make it compulsory for Welsh history and language to be taught in the Welsh education curriculum.

 25. Allow trans people over 16 to self-identify without a deed poll

 26. Provide remuneration or bonuses to radiographers during the COVID 19 pandemic

 27. Remove the police and crime commissioner for South Wales Police

 28. For the Welsh Government to diplomatically recognise the state of Palestine.

 29. Agorwch gampfeydd ar 15 Mawrth er mwyn cefnogi iechyd meddwl a llesiant corfforol pobl

 30. Peidio â chau’r sector lletygawrch yn Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy

 31. Senedd Cymru i ddarparu Adolygiad/Panel i edrych ar faterion ehangach sy’n gysylltiedig ag ynni'r llanw ar draws Aber Hafren

 32. Defnyddio gwaith cwrs i lunio graddau Safon UG a Safon Uwch ar gyfer blwyddyn 2020-21.

 33. Addysgu mesurau traddodiadol y Gymraeg mewn ysgolion i ennyn diddordeb myfyrwyr yn greadigol yn hanes Cymru.

 34. Gweithredu cyfanswm cyfreithiol ar nifer y cwn a ganiateir mewn eiddo cyfagos

 35. Dylid ailenwi Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd ar ôl y diweddar Howard Marks.

 36. Sefydlwch ragdybiaeth yn erbyn torri coed aeddfed i lawr yng Nghymru

 37. Ail-enwi Trafnidiaeth Cymru yn Cledrau Cymru pan gaiff y rhwydwaith rheilffyrdd ei ailwladoli

 38. Defnyddio dirwyon COVID19 gan heddluoedd ac asiantaethau eraill Cymru i ariananu’r GIG

 39. Gostwng Prisiau Trafnidiaeth Gyhoeddus i blant o dan 16 oed

 40. Caniatewch i bobl sengl deithio allan o ddinasoedd i syrffio ar gyfer eu hiechyd meddwl pan fo cyfyngiadau symud ar waith.

 41. Stopiwch y cynlluniau arfaethedig i wahardd pobl rhag dod i mewn i Gymru

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV