Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau a gwblhawyd

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi gorffen ystyried y deisebau hyn

3 deiseb

 1. Caniatáu i weithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer 30 o bobl ailddechrau ar 12 Ebrill

  998 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 24 Mai 2021

 2. Stopio'r Llwybr Coch (coridor yr A55/A494)

  1,409 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 3. Rhoi chwarae teg i Athrawon Cyflenwi

  1,426 llofnod

  Caewyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV