Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau wedi’u harchifo

346 deiseb

 1. Sefydlu System Bleidleisio Cynrychiolaeth Gyfrannol ar gyfer Etholiadau Cynghorau Lleol Cymru.

  202 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 3 Rhagfyr 2019

 2. Cael Gwared ar Gyflogau Cynghorwyr Llywodraeth Leol

  82 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 3. Stopio rhagfarn ar sail rhyw mewn cam-drin domestig

  238 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 4. Ailenwi Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yn Maes Awyr Rhyngwladol y Dywysoges Diana

  16 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Tachwedd 2016

 5. Adeiladu Cofeb Mamieithoedd Rhyngwladol ym Mae Caerdydd

  16 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 19 Medi 2017

 6. Gwelliannau i’r Ddarpariaeth Reilffyrdd yng Nghydweli Sir Gaerfyrddin

  138 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Medi 2016

 7. Android ac iOS, Cymraeg yn yr 21ain Ganrif?

  75 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 8. Gwneud Iechyd Meddwl yn Rhan o'r Cwricwlwm Cenedlaethol

  224 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 13 Medi 2016

 9. Dylid Gosod System Goleuadau Traffig yng Nghylchfan Cross Hands

  27 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 10. Adolygiad o Bysgota Cregyn Bylchog ym Mae Ceredigion

  33 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 11. Gorsaf Bŵer Tata Steel ym Mhort Talbot

  531 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 12. Cynllun y Taliad Sylfaenol yng Nghymru - Mae Angen Model Taliad Rhanbarthol Tecach

  139 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 13. Coed mewn Trefi

  2,258 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 15 Mai 2018

 14. Caniatáu i’r Cyhoedd Recordio Cyfarfodydd Llywodraeth Leol yng Nghymru

  186 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 7 Mawrth 2017

 15. Dileu’r Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

  378 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 16. Offer i Helpu Pobl Eiddil

  23 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 17. Achub ein cŵn a chathod yng Nghymru rhag cael eu lladd ar y ffyrdd

  10 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 18. Talwch Gost y Dreth Ystafell Wely yng Nghymru

  193 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 19. Yr Ymgyrch Caplaniaeth Elusennol

  1 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 20. Dyfed, DIM DIOLCH

  879 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 21. Mynediad Cyfartal i’r Iaith Gymraeg

  45 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 22. Rhyddhad Ardrethi Busnes i siopau elusen yng Nghymru

  22,600 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 23. Galwn am Ddeddfwriaeth Cynllunio Well a Mwy Effeithiol ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth ac am Orchymyn Dosbarthiadau Defnydd Newydd

  11 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 24. Galw ar bob Plaid Wleidyddol Gymreig i Gynnig Popeth yn Ddwyieithog

  48 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 25. Creu Pencampwr yr Iaith Gymraeg mewn Cymunedau yng Nghymru

  10 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 26. Dod â Defnydd o’r Gymraeg i Ben.

  12 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 27. Cyfreithloni Cymorth i Farw

  154 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 28. Cefnogi'r Bil Rheoli Cŵn (Cymru)

  1,119 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 25 Chwefror 2020

 29. Ffilm am Owain Glyndwr

  94 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 30. Diddymwch Ddeddfwriaeth Rhentu Doeth Cymru

  29 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 31. Democratiaeth mewn Llywodraeth Leol

  144 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 32. Cylchfan ar gyfer Cyffordd yr A477/A4075

  115 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 10 Mawrth 2020

 33. Datblygwch Fferm Tynton yn Ganolfan Ymwelwyr a Gwybodaeth

  112 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 34. Plannu Coed i Leihau Llifogydd

  2,708 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 35. Bwyd yn Ysbytai Cymru

  40 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 36. Sefydlu Diwrnod Gwrthwynebwyr Cydwybodol yng Nghymru

  400 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 37. Y Pwysau Ychwanegol sy’n Wynebu Ardaloedd Gwledig Prin eu Poblogaeth

  1,049 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 38. Mae’n anodd amgyffred sut y byddai bywyd wedi bod heb fy Ngweithiwr Cymorth

  664 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 14 Chwefror 2017

 39. Derwen Brimmon

  4,730 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 40. Talwch Gostau Teithio Llawn Myfyrwyr Nyrsio

  102 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 41. Gwahardd Defnydd Ar-lein a Phleidleisio Electronig gan Aelodau Cynulliad yn Siambr y Senedd

  3 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 42. Codi Tâl am Barcio a'r Berthynas â'r Stryd Fawr a'i Llwyddiant

  89 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 43. Mynnu ein Hawliau i'r Gymraeg yn y Sector Breifat

  442 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 44. Gwahardd y Defnydd o Anifeiliaid Gwyllt mewn Syrcasau yng Nghymru

  517 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 45. Ceisiadau cynllunio nwy ac olew anghonfensiynol.

  1,254 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 46. Gweithio i Amddiffyn Llywodraeth Leol wrth Bennnu Cyllidebau yn yr Hydref

  196 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 47. Addysg Gymraeg: Bendith neu Felltith?

  117 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 48. Newid yr Oedran y mae’n Rhaid Talu am Docyn Oedolyn o 16 i 18.

  55 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 49. Deiseb yn Erbyn Canllawiau Anstatudol yng Nghymru ar Gyfer Awdurdodau lleol ar Addysg Ddewisol yn y Cartref

  2,846 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

 50. Dyfodol Addysg Bellach

  2,047 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 1 Mawrth 2016

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV