Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

330 deiseb

 1. Mark Drakeford to provide scientific Evidence to support Restrictions and Covid passports

  Gwrthodwyd

 2. Rhowch Amgylchiadau Esgusodol i’r holl fyfyrwyr sy’n sefyll arholiadau yn 2022

  39 llofnod

 3. Ysgolion uwchradd i gael dechrau’n hwyrach

  23 llofnod

 4. Make the teaching of LGBTQ relationships and sexual health mandatory in sexual education classes.

  Gwrthodwyd

 5. Caniatáu i bobl sydd heb gael eu brechu weithio ar ôl dod i gysylltiad ag achos positif, os yw canlyniadau profion llif unffordd yn negyddol

  10 llofnod

 6. Dylid sicrhau bod y cynllun cymorth hunanynysu ar gael i bawb sy’n hunanynysu

  9 llofnod

 7. Sicrhau bod tadau/partneriaid geni yn cael eu cynnwys ym mhob asesiad a gofal drwy gydol y cyfnod amenedigol

  199 llofnod

 8. Rwyf am i Lywodraeth Cymru godi’r cyfyngiadau hynafol y maent wedi’u rhoi ar waith HEB DDIM tystiolaeth.

  17 llofnod

 9. Connect North and South with a railway\carriageway

  Gwrthodwyd

 10. Abolish social distancing restrictions

  Gwrthodwyd

 11. Keep cervical screening to 3 years and not extended to 5 years.

  Gwrthodwyd

 12. Dylid cytuno i adeiladu’r ysbyty cymunedol arfaethedig newydd yn y Rhyl cyn gynted â phosibl

  101 llofnod

 13. Cervical screening should stay at every 3 years and not changed to 5 years.

  Gwrthodwyd

 14. Keep cervical screening to 3 years and not extended to 5 years

  Gwrthodwyd

 15. Keep cervical screening to 3 years and not extended to 5 years for women aged 25-49.

  Gwrthodwyd

 16. Stop the gap between cervical screening tests being increased from three years to five.

  Gwrthodwyd

 17. Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd

  30,133 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 18. Sicrhau bod gan seddi pob troli siopa strapiau glin sy’n gweithio er mwyn cadw babanod yn ddiogel

  7 llofnod

 19. Dylid gwneud y rhestr o domenni glo “risg uwch” yn hysbys

  4 llofnod

 20. To Regulate all animal rescue centres in wales

  Gwrthodwyd

 21. Llwybr cyflymach newydd rhwng gogledd a de Cymru; boed hynny ar y ffordd, ar y trên, neu drwy hedfan.

  41 llofnod

 22. Immediately cancel all new Level 2 restrictions due to be imposed on 26th December 2021

  Gwrthodwyd

 23. Cael gwared ar y terfyn niferoedd ar gyfer cynulliadau awyr agored a chaniatáu i ddigwyddiadau cymunedol barhau

  2,486 llofnod

 24. Gwrthdroi’r rheoliadau newydd 'Gweithio Gartref' gan eu bod yn gwbl anymarferol!

  29 llofnod

 25. Cadw clybiau nos ar agor – mae mwyafrif achosion COVID ymhlith rhai iau na 18 oed

  19 llofnod

 26. Reverse the decision to play sporting events behind closed doors from the 27th of December

  Gwrthodwyd

 27. Codi’r cyfyngiadau ar ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored ar unwaith

  5,140 llofnod

 28. Call-In: Application 21/01359/MJR, Land at the former recycling centre Waungron Road, Llandaff.

  Gwrthodwyd

 29. Dewch â’r cynllun ‘hawl i brynu’ yn ôl fel y gall pobl sy’n rhentu gan awdurdodau lleol brynu eu cartrefi.

  15 llofnod

 30. Cadwch ysgolion ar agor yn nhymor y Gwanwyn 2022. Digon yw digon.

  903 llofnod

 31. Table a Vote of No Confidence in First Minister Mark Drakefords Covid Rules

  Gwrthodwyd

 32. compulsory wearing of high visibility clothing by all cyclist on all roads in Wales.

  Gwrthodwyd

 33. Sicrhau bod triniaeth a sgrinio ar gyfer canser yn parhau yn ystod COVID19

  31 llofnod

 34. Dylid cyflwyno system orfodol o ficrosglodynnu cathod yng Nghymru

  437 llofnod

 35. Dylid creu Llyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol Cymru

  346 llofnod

 36. Cynrychiolaeth amrywiol a chyfartal yn y Senedd

  168 llofnod

 37. Cefnogwch Glwb Rygbi Caerdydd i gael staff a chwaraewyr adref i Gymru o Dde Affrica cyn gynted â phosibl

  Gwrthodwyd

 38. Canslwch arholiadau Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru ar gyfer haf 2022

  129 llofnod

 39. Treialu cyrsiau dysgu cydweithredol mewn ysgolion cyfun Cymraeg

  7 llofnod

 40. Rhowch y gorau i fod yn anghyson o ran canllawiau COVID. Gadewch i ysgolion gael yr un hyblygrwydd â sinemâu neu stadia

  419 llofnod

 41. Cyflwyno gwersi ar fagu plant a sgiliau bywyd sylfaenol ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd

  175 llofnod

 42. Allow primary schools in Wales to invite parents into schools to attend their Christmas concerts.

  Gwrthodwyd

 43. Free electricity to all residents within a 2 mile radius (as the crow flies) of Wind Turbines

  Gwrthodwyd

 44. The Welsh Government must object to The Nationality and Borders Bill

  Gwrthodwyd

 45. Canslo Arholiadau TGAU yng Nghymru

  396 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 46. Abolish the compulsory advanced welsh baccalaureate

  Gwrthodwyd

 47. Get rid of Welsh baccalaureate as a compulsory subject.

  Gwrthodwyd

 48. Pay teachers to mark exam papers ( GCSE & A level ) for the summer 2022 exam series

  Gwrthodwyd

 49. Free school meals to all children in Wales

  Gwrthodwyd

 50. Galw ar y Llywodraeth i ail-ystyried eu penderfyniad i dynnu nôl o gynllun ffordd osgoi Llanbedr

  2,556 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV