Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

839 deiseb

 1. Come clean about your Manifesto promises Welsh Labour - WHERE'S THE M4 RELIEF ROAD?

  Gwrthodwyd

 2. Dylid rhoi’r gorau i adeiladu llwybrau beicio ac adfer y ffyrdd

  22 llofnod

 3. Welsh parliament to rescind the 20mph speed limit with the exception of proximity to schools

  Gwrthodwyd

 4. Call an election

  Gwrthodwyd

 5. We need a general election NOW! Welsh labour are taking away our rights with draconian laws

  Gwrthodwyd

 6. Hold a referendum to determine the popularity of the 20mph

  Gwrthodwyd

 7. If you are in agreement with the new 20mph regulations then please add your support.

  Gwrthodwyd

 8. Stop Blanket 50mph speed limit

  Gwrthodwyd

 9. Ei gwneud yn orfodol i leoliadau addysg addysgu a phrofi gwybodaeth am Reolau’r Ffordd Fawr.

  11 llofnod

 10. Gwnewch gyfraith sy’n gwahardd parcio ar balmentydd!

  10 llofnod

 11. Dylid cyflwyno deddfwriaeth newydd i ddiogelu meysydd chwaraeon rhag baw cŵn

  1,413 llofnod

 12. Continue to implement the 20 mph limit in Wales, and encourage local authorities to adjust

  Gwrthodwyd

 13. Cancel plans to expand the number of members of the Senedd

  Gwrthodwyd

 14. Diswyddo Mark Drakeford a sbarduno etholiad newydd

  Gwrthodwyd

 15. Stop the senedd from rejecting petitions relating to issues that they are directly affected by.

  Gwrthodwyd

 16. Halt the rollout of the deeply unpopular 20mph policy until a public vote can be held.

  Gwrthodwyd

 17. We need a formal apology from Mark Drakeford and his government for their new 20mph policy.

  Gwrthodwyd

 18. Create more specialist school placements for SEND Children.

  Gwrthodwyd

 19. Abolish the Senedd

  Gwrthodwyd

 20. Dylid dirymu Cynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth Cymru 2022 i 2027

  26 llofnod

 21. To Make Mark Drakeford Resign and Remove the disastrous 20mph speed limit!

  Gwrthodwyd

 22. Close the Senedd, shut it down as proven, it is a dictatorship & needs to go!

  Gwrthodwyd

 23. We need to halt rollout of the new 20 mph limits to avoid the waste of anymore public funds.

  Gwrthodwyd

 24. Remove Mark Drakeford from the position of First Minister.

  Gwrthodwyd

 25. Keep the 20 mile an hour speed limit, but increase number of speed bumps!

  Gwrthodwyd

 26. Diddymu’r terfyn cyflymder 20mya ar y TRA4076 yn Johnston, Sir Benfro

  83 llofnod

 27. We are in favour of the 20mph Safety limit and wish to negate any reversal of the policy.

  Gwrthodwyd

 28. Mark Drakeford to resign following the 20mph Law. Creating massive loss of incomes to Welsh people.

  Gwrthodwyd

 29. Cancel the proposal to increase the Sennedd to 96 AMs.

  Gwrthodwyd

 30. Vote of no confidence in Mark Drakeford and his removal from office

  Gwrthodwyd

 31. We would like to stop the councils proposal to build houses at Ely Recreation Ground, Archer Road.

  Gwrthodwyd

 32. Require electric bicycle users to take basic training, display licence plates and to have insurance

  Gwrthodwyd

 33. The people of Wales demand a referendum on the 20mph limit

  Gwrthodwyd

 34. We want the Welsh government to keep the new 20mph law

  Gwrthodwyd

 35. Cynyddwch y terfyn cyflymder ar yr M4 yn ôl i 70mya

  72 llofnod

 36. Wales needs new dynamic leadership. The Welsh First Minister should immediately step down.

  Gwrthodwyd

 37. Allow the people of wales to decide if the senedd should be increased in size

  Gwrthodwyd

 38. Call for an immediate Welsh Government election

  Gwrthodwyd

 39. Stop the increase in senedd members to 96

  Gwrthodwyd

 40. Dysgwch CPR ym mhob ysgol uwchradd yng Nghymru

  58 llofnod

 41. Achub ein gwasanaeth bysiau hyblyg, Bwcabus

  1,215 llofnod

 42. To stop the Senedd creating an extra 36 AM members taking the Senedd from 60 members to 96.

  Gwrthodwyd

 43. No confidence in the leadership of the Senedd

  Gwrthodwyd

 44. Stop the rejection of legitimate petitions.

  Gwrthodwyd

 45. WELSH people to protest this 20mph speed limit. We didn't ask for it remove drakeford

  Gwrthodwyd

 46. No expansion of senedd members without a referendum

  Gwrthodwyd

 47. Have Mark Drakeford resign

  Gwrthodwyd

 48. Call an election as the public no longer have confidence Mr. Drakeford is acting in our interests.

  Gwrthodwyd

 49. Dileu’r terfynau 50mya ar yr M4 ger Casnewydd ac Abertawe ac ar yr A470 ger Pontypridd

  660 llofnod

 50. Wrth i gyfyngiadau 20mya gael eu cyflwyno, mae angen i Lywodraeth Cymru wella trafnidiaeth gyhoeddus yn aruthrol

  41 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV