Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

639 deiseb

 1. The Government to provide funding in Wales for cladding remedial works and EWS1 Certification.

  Gwrthodwyd

 2. Vote of No confidence for Mark Drakeford

  Gwrthodwyd

 3. We support Welsh Government policy on the sale of unessential goods

  Gwrthodwyd

 4. End the firebreak lockdowns

  Gwrthodwyd

 5. Support efforts to ensure that only essential products are available in supermarkets in lockdown

  Gwrthodwyd

 6. Call an emergency election to appoint a new First Minister for Wales

  Gwrthodwyd

 7. Demand the resignation of the First Minister

  Gwrthodwyd

 8. Do not relax the ban on non essential items.

  Gwrthodwyd

 9. Open salons back up & reconsider the lockdown. Follow science and not mathematics

  Gwrthodwyd

 10. National Public vote on whether Mark Drakeford shoukd remains as First minister or not.

  Gwrthodwyd

 11. Dylid agor cyrsiau golff gan eu bod yn chwarae rôl hanfodol o ran gwella iechyd corfforol ac iechyd meddyliol

  307 llofnod

 12. Welsh Government to remain steadfast and not allow non essential items to be sold during firebreak.

  Gwrthodwyd

 13. To vote against the Senedd

  Gwrthodwyd

 14. Make sure small businesses paying council tax get the same financial help as business rates payers .

  Gwrthodwyd

 15. Cyhoeddwch dystiolaeth glir fod COVID 19 yn cael ei ledaenu mewn tafarndai a bwytai lle mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith

  7 llofnod

 16. Stop Lockdowns

  Gwrthodwyd

 17. Don’t change the rules on supermarkets not selling non essential items.

  Gwrthodwyd

 18. Continue the ban on selling non essential items in supermarkets. It supports small local businesses

  Gwrthodwyd

 19. To re-open the gyms in Wales

  Gwrthodwyd

 20. Caniatáu i bob siop sy’n gwerthu eitemau dianghenraid barhau i fasnachu yn ystod y cyfnod cyfyngiadau 17 diwrnod

  42 llofnod

 21. Stop lockdown in wales now

  Gwrthodwyd

 22. Hold the line on supermarkets NOT being allowed to sell "non-essential" items during lockdown.

  Gwrthodwyd

 23. Petition people asking if we still want a welsh senedd/ parliament. Then put it to a legal vote

  Gwrthodwyd

 24. Protect small shops by keeping ban on non essential items in large shops

  Gwrthodwyd

 25. Cease imposing lockdowns.

  Gwrthodwyd

 26. Remove Mark Drakeford As First Minister Of Wales

  Gwrthodwyd

 27. Stopio’r coronafeirws a helpu busnesau bach. Cadw’r gwaharddiad ar archfarchnadoedd yn gwerthu eitemau dianghenraid

  297 llofnod

 28. Caniatáu i ganolfannau garddio sy’n ddiogel o ran COVID-19 ailagor, er mwyn diogelu iechyd meddwl y genedl

  14 llofnod

 29. Hold Welsh referendum to return power to the UK government.

  Gwrthodwyd

 30. Ailgyflwyno Profion Gyrru a Gwersi ar gyfer dysgwyr yng Nghymru

  291 llofnod

 31. Start selling thing that are actually essential again like clothes and bedding.

  Gwrthodwyd

 32. Vote of no confidence for Mark Drakeford, since he has breached Article 25 of the Human Rights Act

  Gwrthodwyd

 33. Send years 9, 10 and 11 back to school after half term.

  Gwrthodwyd

 34. Remove Mark Drakeford and Vaughan Gething from office

  Gwrthodwyd

 35. Vote of no confidence in Mark Drakeford

  Gwrthodwyd

 36. Stop the Welsh Government using health protection legislation to remove civil rights of UK citizens

  Gwrthodwyd

 37. Keep us swimming and healthy

  Gwrthodwyd

 38. Caniatewch i archfarchnadoedd werthu eitemau “nad ydynt yn hanfodol” yn ystod y cyfyngiadau symud

  66,893 llofnod

 39. Allow supermarket to sell their full range of products including clothing and electricals

  Gwrthodwyd

 40. Make the ‘fire break’ lock down effective by adopting the following four strategies

  Gwrthodwyd

 41. Request Network Rail to stop felling 100s of trees, priority habitat, west of Llanfairfechan.

  Gwrthodwyd

 42. Rhowch gefnogaeth ariannol i fusnesau Lletya Anifeiliaid Anwes.

  1,482 llofnod

 43. Ail-agor ysgolion i ddisgyblion blwyddyn 11 yn hytrach na blwyddyn 8 o'r ail o Dachwedd ymlaen

  33 llofnod

 44. Gostwng Prisiau Trafnidiaeth Gyhoeddus i blant o dan 16 oed

  10 llofnod

 45. To influence Bridgend CBC to provide a second safe crossing on the A4063 in the village of Tondu.

  Gwrthodwyd

 46. Gyms to stay open as they're as essential as shops.

  Gwrthodwyd

 47. Welsh Government Ministers to refuse to take a salary during firebreak lockdown.

  Gwrthodwyd

 48. Gostwng yr uchafswm ffioedd ar gyfer holl brifysgolion Cymru oherwydd gofynion dysgu o bell yn sgil COVID-19

  23 llofnod

 49. Dylid rhoi mannau addoli mewn dosbarth hanfodol, er mwyn caniatáu i bobl fynd i eglwys yn ystod cyfnod o gyfyngiadau symud

  3,255 llofnod

 50. Ymestyn y Dreth Trafodiadau Tir chwe mis arall ar ôl 31 Mawrth a chodi’r trothwy i £300,000

  57 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV