Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

1,124 deiseb

 1. For Y Senedd Cymru to informally recognise the state of Palestine.

  Gwrthodwyd

 2. Lleihau amser aros triniaeth canser - 62 o ddiwrnodau i 30 o ddiwrnodau ar y mwyaf yng Nghymru.

  12 llofnod

 3. Creu llwybr gofal a thriniaeth ARFID a’i roi ar waith ym mhob bwrdd iechyd yng Nghymru

  95 llofnod

 4. Create a Portal in Cardiff

  Gwrthodwyd

 5. Ban the release of balloons as a way of memorial tribute in Wales

  Gwrthodwyd

 6. No parking outside schools between the hours of 8.15am until 9.15am and 2.30pm until 3.30pm.

  Gwrthodwyd

 7. No to the 36 extra ministers in the senedd 60 are enough

  Gwrthodwyd

 8. Enact immediate and urgent measures to provide NHS dental care in Wales.

  Gwrthodwyd

 9. Rhoi'r gorau i ddarlledu hysbysebion Llywodraeth Cymru yn Gymraeg ar ITV Cymru

  6 llofnod

 10. Sefydlu ‘Cymdeithas Gofal’ i Fynd i’r Afael â’r Argyfwng COVID Hir yng Nghymru

  33 llofnod

 11. Help Get ysgol heol Goffa the new specialist school they deserve and mostly NEED!

  Gwrthodwyd

 12. Gwella diogelwch yr A458, Treberfedd, Powys ar frys yn sgil gyrru peryglus parhaus

  223 llofnod

 13. Addysg a Chefnogaeth o ran Niwrowahaniaeth mewn Gwasanaethau Iechyd Meddwl Mamolaeth ac Amenedigol

  5 llofnod

 14. Ail ystyried y penderfyniad i roi gorau i ariannu Cynllun Heddlu Ysgolion - School Beat Cymru

  Gwrthodwyd

 15. Lleihau bil treuliau Aelodau o’r Senedd

  110 llofnod

 16. Talu am 36 Aelod o’r Senedd newydd drwy leihau cyflogau’r Aelodau presennol.

  Gwrthodwyd

 17. Amddiffyn adrannau iau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru rhag cael eu cau

  5,669 llofnod

 18. Put the increase of senedd members to a public vote

  Gwrthodwyd

 19. Put the expansion of the Senedd to a public vote.

  Gwrthodwyd

 20. Hold a referendum on the increased numbers of politicians in the Senedd.

  Gwrthodwyd

 21. Referendum asking to the people of Wales if they still want the Welsh Assembly.

  Gwrthodwyd

 22. Uned anhwylderau bwyta arbenigol pobl ifanc ar gyfer Cymru

  8 llofnod

 23. Review the education provision of Blaenau Gwent in Wales.

  Gwrthodwyd

 24. Stop the increase of senedd members from 60 to 96

  Gwrthodwyd

 25. Hold a referendum on any changes to the size of the Senedd and the way constituents are represented.

  Gwrthodwyd

 26. Put the speed limits on all roads in Wales back to pre-pandemic limits.

  Gwrthodwyd

 27. Gwahardd gwleidyddion rhag derbyn rhoddion.

  43 llofnod

 28. Mae datblygiadau ffermydd gwynt yn debyg i foddi cymoedd Cymru a’r hen ddiwydiant llechi. Stopiwch nhw.

  363 llofnod

 29. Darparu croesfan i gerddwyr ar yr A4042 yn Llanofer; ei gwneud yn ddiogel i ddefnyddwyr bysiau a gostwng y terfyn cyflymder.

  91 llofnod

 30. Return all 30 mph roads to 30 mph immediately.

  Gwrthodwyd

 31. Stop the increase in Senned members

  Gwrthodwyd

 32. To reserve and use the 20mph national speed limit on roads in vulnerable and high risk areas only.

  Gwrthodwyd

 33. Mae angen ymchwiliad gyhoeddus ar bobl Cymru i’r rhodd o £200,000 i Vaughan Gething.

  3,541 llofnod

 34. Review NPTCBC rejection of renewing the damaged road of 25-32 and 35-38 Lletty Harri SA132ES

  Gwrthodwyd

 35. Reverse blanket 20 mph speed limit now do not wait until September, do not pass buck to councils.

  Gwrthodwyd

 36. For the WG to conduct a full public enquiry into the WAAC base closures at Caernarfon & Welshpool

  Gwrthodwyd

 37. Rescind the 20mph national speed limit revert it back to 30mph. Reinstate previous 20mph limit areas

  Gwrthodwyd

 38. Gwneud y menopos yn rhan orfodol o'r cwricwlwm ar gyfer pob myfyriwr y gwyddorau gofal iechyd a meddygaeth.

  504 llofnod

 39. Cadwch faes parcio traeth Ynyslas ar agor.

  77 llofnod

 40. Pause "digital voice" rollout in communities where power cuts would lead to incommunicado

  Gwrthodwyd

 41. Please urge Cardiff Bus to restore the late night bus service from the Wmc to City Centre

  Gwrthodwyd

 42. Senedd members to take a pay cut to help fund the national museum in Cardiff.

  Gwrthodwyd

 43. Dylid cyflwyno rhwydwaith o Lyfrgelloedd Teganau ledled Cymru

  38 llofnod

 44. TV license fee.

  Gwrthodwyd

 45. Dylid gwahardd gwisg ysgol ym mhob ysgol

  6 llofnod

 46. Dylid gweithredu ar frys i wella amseroedd ymateb ar unwaith Gasanaethau Ambiwlans Cymru.

  23 llofnod

 47. Dylid cynnal adolygiad cynhwysfawr o waith Cyfoeth Naturiol Cymru a methiannau’r sefydliad o ran cyflawni ei rwymedigaethau statudol i ddiogelu Cymru

  38 llofnod

 48. Gwnewch Ebrill 7fed yn ddiwrnod i gofio hil-laddiad 1994 yn erbyn y Tutsi yn Rwanda yng Nghymru

  156 llofnod

 49. Stopio cadw plant, pobl ifanc ac oedolion ag anableddau dysgu ac awtistiaeth mewn ysbytai.

  1,379 llofnod

 50. Gwyliau ysgol byrrach ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol

  123 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV