Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

993 deiseb

 1. The recreational use of marijuana to become legal and senedd to actually bring this up with boris j

  Gwrthodwyd

 2. Re-Open Gyms, Pools and Leisure Centres for individual use from April 12th.

  Gwrthodwyd

 3. Agorwch gyfleusterau gweithgareddau dŵr a phyllau nofio yng Nghymru yn gynt na’r dyddiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru

  6,900 llofnod

 4. Open up outdoor sports for adults before May.

  Gwrthodwyd

 5. Open the Gyms and Leisure Centres before the delayed date 10th May.

  Gwrthodwyd

 6. Caniatáu i weithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer 30 o bobl ailddechrau ar 12 Ebrill

  998 llofnod

 7. Dylid gosod cerflun coffa o’r canwr Affricanaidd-Americanaidd Paul Robeson yn y Cymoedd

  231 llofnod

 8. ARRANGE FOR LYDSTEP FLATS IN CARDIFF TO BE DEMOLISHED AND REPLACED WITH AFFORDABLE HOUSING

  Gwrthodwyd

 9. Hysbysu pob person 18 oed sydd wedi derbyn gofal cymdeithasol fod ganddynt yr hawl i wneud cais am eu gwybodaeth bersonol

  254 llofnod

 10. Give Welsh business the restart grants in line with England and Scotland.

  Gwrthodwyd

 11. Rhewi’r Dreth Gyngor breswyl yng Nghymru am y 5 mlynedd nesaf

  7 llofnod

 12. Fly the Welsh flag on all government buildings every day.

  Gwrthodwyd

 13. Give nurses in nursing homes an emergency pay raise because of COVID 19

  Gwrthodwyd

 14. Dylai cleifion sy’n cael trafferthion iechyd meddwl gael cynnig opsiynau wyneb yn wyneb fel dewis cyntaf

  6 llofnod

 15. Darparu lefel o ofal plant am ddim i rieni sy’n gweithio sydd â phlant 12 mis oed a hŷn

  11 llofnod

 16. Agor canolfannau/clinigau meddygol un stop Covid Hir

  368 llofnod

 17. Dylid ailddechrau gwasanaethau rheilffordd o’r holl orsafoedd sydd wedi’u cau

  14 llofnod

 18. Gosod terfyn cyflymder 20 milltir yr awr ar gyfer 100 metr bob ochr i'r groesfan newydd i gerddwyr yng Nglan Conwy

  55 llofnod

 19. Carmarthenshire County Council to plant trees and to look at all possible areas for new trees

  Gwrthodwyd

 20. Dylid caniatáu i drinwyr gwallt symudol fynd yn ôl i'r gwaith nawr!

  33 llofnod

 21. Caniatáu i ysgolion asesu myfyrwyr fel y maent yn gweld yn addas, gan gynnwys defnyddio asesiadau llyfr agored

  2,312 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 22. Mae treillio ar wely’r môr yn lladd ein bywyd gwyllt morol… Rhowch y gorau i chwalu’n moroedd!

  86 llofnod

 23. Allow exams being taken to be open book

  Gwrthodwyd

 24. Allow political canvassing in the Welsh Elections

  Gwrthodwyd

 25. Make Sirhowy Valley an area of historical importance due to the 1935 "stay down" miners strike.

  Gwrthodwyd

 26. Let sports fans back into sports venues in Wales at all levels.

  Gwrthodwyd

 27. Help get senior athletes back on the track

  Gwrthodwyd

 28. Indefinitely withhold support for the expansion of the UK's nuclear weapons arsenal.

  Gwrthodwyd

 29. Make St David's Day a Welsh Bank Holiday in Wales Only

  Gwrthodwyd

 30. Notify all 18 year olds who have been under Social Care the right to disclosure

  Gwrthodwyd

 31. Improve safety measures at Llandaff fields by increasing lighting and CCTV provision

  Gwrthodwyd

 32. Dylid canslo asesiadau mewnol TGAU a Safon Uwch oherwydd diffyg dysgu

  44 llofnod

 33. Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

  3,029 llofnod

 34. Make St David's Day a Welsh Bank Holiday like Scotland does for St Andrew.

  Gwrthodwyd

 35. ban all covid restrictions now

  Gwrthodwyd

 36. Agorwch dai tafarn ar gyfer gêm Cymru yn erbyn Ffrainc am Gamp Lawn 2021

  Gwrthodwyd

 37. Dylid cynnwys hunanamddiffyn mewn gwersi addysg gorfforol mewn ysgolion

  32 llofnod

 38. Dylid agor cyfleusterau i blant allu mynychu dosbarthiadau dawnsio cheer, dawnsio, gymnasteg, celfyddydau perfformio ac ati

  2,329 llofnod

 39. Dylai trinwyr gwallt a barbwyr gael yr hawl i grant COVID y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau, a gyhoeddwyd ar 15 Mawrth 2021

  20 llofnod

 40. Dylid ailagor campfeydd yng Nghymru i ganiatáu i bobl weithio ar eu hiechyd corfforol a meddyliol

  1,290 llofnod

 41. Allow Gyms and Leisure Centres to reopen on the 12th of April like England. (Scotland end of April.)

  Gwrthodwyd

 42. Dylid gwneud rhwymo ceffylau yn anghyfreithlon ac yn weithred o greulondeb yng Nghymru, ni waeth a oes gan y ceffylau gysgod neu beidio

  3,597 llofnod

 43. Prevent Torfaen County Borough Council from allowing any more green belt developments.

  Gwrthodwyd

 44. Campaign to return the Mold Gold Cape to Wales.

  Gwrthodwyd

 45. Gadewch i bobl ymweld â’u teuluoedd/ffrindiau yn yr awyr agored cyn gynted â phosibl a chyn i siopau diangenrhaid ailagor

  Gwrthodwyd

 46. Dylid cael gwared ar y camerâu cyflymder cyfartalog a’r terfyn cyflymder o 50mya ar yr M4 rhwng Casnewydd a Chaerdydd

  99 llofnod

 47. Cancel statutory tests for all primary school children in the academic year 2020-21

  Gwrthodwyd

 48. Dylid gwahardd defnyddio masgiau wyneb yn yr ystafell ddosbarth

  193 llofnod

 49. Dylid cyfateb y cyllid ar gyfer busnesau bach yn ystod y cyfyngiadau symud gyda Lloegr - gan gynnwys y grant ailgychwyn

  2,458 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 50. Stop the proposed closure of Ysgol Blaenau.

  Gwrthodwyd

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV