Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

61 deiseb

 1. Dylid gwahardd gwerthu gweddillion dynol heb brawf o ganiatâd, a dychwelyd gweddillion y bobl na chafwyd caniatâd ar eu cyfer

  14 llofnod

 2. Gwneud i Lywodraeth Cymru adolygu ei bandiau a gwerthoedd treth gyngor.

  13 llofnod

 3. Gwahardd gwerthu vapes untro

  12 llofnod

 4. Creu Cerdyn / Ap Trafnidiaeth Gyhoeddus Genedlaethol

  11 llofnod

 5. Stopiwch gau ysgolion cynradd os ydych chi eisiau i’r Gymraeg oroesi

  10 llofnod

 6. Diddymu arholiadau mewn addysg

  9 llofnod

 7. Sicrhau bod gemau Cwpan y Byd Cymru sy’n cael eu cynnal yn ystod oriau ysgol yn cael eu dangos mewn ysgolion.

  8 llofnod

 8. Gadewch i Lena, Anna, Vika, Alexi a Ryta gadw eu hanifeiliaid anwes!

  8 llofnod

 9. Defnyddiwch adeilad gwag y swyddfa dreth yn Llanisien, Caerdydd, i roi cartref dros dro i ffoaduriaid o Wcráin

  8 llofnod

 10. Gwneud pob ysgol yng Nghymru yn ysgol cyfrwng Cymraeg

  4 llofnod

 11. Cyflwyno cymhorthdal tai er mwyn sicrhau hawl pobl leol i fyw gartref #HawliFywAdref

  3 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV