Rhestrau eraill o ddeisebau

Deisebau sydd ar agor

Mae modd ychwanegu llofnodion at y deisebau hyn

60 deiseb

 1. Dewch â’r cynllun ‘hawl i brynu’ yn ôl fel y gall pobl sy’n rhentu gan awdurdodau lleol brynu eu cartrefi.

  15 llofnod

 2. Dylai pobl sydd wedi'u brechu'n llawn gael eu heithrio rhag gorfod hunanynysu pan fyddant yn cyrhaedd Cymru os ydynt wedi teithio drwy Ffrainc i Dwnnel y Sianel yn Calais

  13 llofnod

 3. Caniatáu i bobl sydd heb gael eu brechu weithio ar ôl dod i gysylltiad ag achos positif, os yw canlyniadau profion llif unffordd yn negyddol

  10 llofnod

 4. Fel yn yr Alban, gwnewch yr arolwg o’r cartref yn gyfrifoldeb ar y gwerthwr, nid y prynwr.

  10 llofnod

 5. Dylid sicrhau bod y cynllun cymorth hunanynysu ar gael i bawb sy’n hunanynysu

  9 llofnod

 6. Ail-sefydlu Cyngor Sir ar gyfer Sir Drefaldwyn, gan wrthdroi creu Powys ym 1974

  8 llofnod

 7. Sicrhau bod gan seddi pob troli siopa strapiau glin sy’n gweithio er mwyn cadw babanod yn ddiogel

  7 llofnod

 8. Treialu cyrsiau dysgu cydweithredol mewn ysgolion cyfun Cymraeg

  7 llofnod

 9. Dylid gwneud y rhestr o domenni glo “risg uwch” yn hysbys

  4 llofnod

 10. Dylid cyfeirio at Sianel San Siôr fel Culfor Gordon Bastian Cefndir

  4 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV