Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

1,142 deiseb

 1. Ymchwiliad cyhoeddus llawn i gau canolfannau Ambiwlans Awyr Cymru yng nghanolbarth a gogledd Cymru

  10,322 llofnod

 2. Shared Parental Leave and Pay due to Perinatal Mental Illness, NICU and Baby loss for all parents.

  Gwrthodwyd

 3. Remove 50mph limits on M4 a470 and other arterial routes as listed below around Wales .

  Gwrthodwyd

 4. Galluogi trigolion Cymru i gael mynediad at lwybr diagnosis "Hawl i Ddewis" y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar gyfer ADHD

  14 llofnod

 5. Dylid grymuso Meddygon i ragnodi meddyginiaeth (ADHD) i blant sydd ar restrau aros hir

  74 llofnod

 6. Debate reduced speed limits on the M4 for pollution purposes, now the M1 and M6 have removed theirs.

  Gwrthodwyd

 7. Gwnewch Herwgydio Anifeiliaid Anwes yn Drosedd Benodol yng Nghymru

  608 llofnod

 8. Introduce recall petitions for suspended Senedd members.

  Gwrthodwyd

 9. Reform Divorce Court Law that Financially Reward Domestic Violence Perpetrators

  Gwrthodwyd

 10. Have a Referendum on more senedd members cost 100k and to stop the closed list for senedd elections

  Gwrthodwyd

 11. Create a national English language television channel for Wales

  Gwrthodwyd

 12. Create a national English-language television channel for Wales

  Gwrthodwyd

 13. Introduce a bank holiday to celebrate St David, the patron saint of Wales.

  Gwrthodwyd

 14. Hold open debate reflecting public opinion on implementing assisted dying for life limiting illness

  Gwrthodwyd

 15. Stop the Labour headed Welsh Government hairbrained ideas

  Gwrthodwyd

 16. Abolish mandatory GCSE Welsh exams in schools.

  Gwrthodwyd

 17. Torri’r gyllideb newid hinsawdd a’i defnyddio ar gyfer y broblemau go iawn y mae’r wlad yn eu hwynebu

  Gwrthodwyd

 18. Stopio rhoi arian i SUSTRANS a’i ddefnyddio ar gyfer elusennau sy’n ei haeddu’n fwy

  Gwrthodwyd

 19. Cyflwyno gofyniad statudol i awdurdodau lleol gludo plant i ysgolion Cyfrwng Cymraeg

  124 llofnod

 20. Stop making financial cuts to children's Education and wellbeing.

  Gwrthodwyd

 21. Make Welsh Baccalaureate an optional course in A Level

  Gwrthodwyd

 22. Sganiau Dexa i bob menyw dros 60 oed a menywod â risg uchel o Osteoporosis.

  50 llofnod

 23. Get Better Mental Health Services In Wales

  Gwrthodwyd

 24. Dileu’r ffi flynyddol o £30 y mae’n rhaid i weithwyr gofal cymdeithasol ei thalu i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru

  Gwrthodwyd

 25. Caniatáu i deuluoedd Cymru sydd wedi colli baban cyn 24 wythnos gael tystysgrif colli baban.

  557 llofnod

 26. We ask the Senedd to support Wattsville Castle & make it an official Welsh Landmark

  Gwrthodwyd

 27. Diddymu holl bolisïau Llywodraeth Cymru o Agenda 21/Agenda 2030/Datblygu Cynaliadwy, gan gynnwys Sero Net

  557 llofnod

 28. Make Welsh available fully as a language option on devices, social media, streaming, etc.

  Gwrthodwyd

 29. In the absence of a ceasefire, the Senedd declares continuing Gaza attacks a genocide.

  Gwrthodwyd

 30. Make wearing of helmets on push bikes law and the use of cycle paths reducing pressure on the NHS

  Gwrthodwyd

 31. Ymchwilio i weld a oes modd diwygio’r polisi rhoi organau i gyfyngu ar ymyrraeth y teulu

  8 llofnod

 32. Tyfu, nid torri, cyllid y Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a’r Comisiwn Brenhinol

  12,075 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 33. Parhau i ariannu swyddogion heddlu ysgolion sy'n addysgu plant ac yn cefnogi ysgolion

  5,708 llofnod

 34. Cefnogi Ffermwyr Cymru a sicrhau bod ffermwyr yn gallu parhau â’u gwaith o fwydo’r genedl.

  214 llofnod

 35. Declare Israel a pariah terrorist state guilty of genocide & break all contact.

  Gwrthodwyd

 36. Stop The Killing in Goma (Democratic Republic of The Congo)

  Gwrthodwyd

 37. Conduct an all Wales enquiry into the Welsh Government handling of the covid epidemic.

  Gwrthodwyd

 38. There is no cap set for private landlords and a 60% increase has be able to go ahead for tenants

  Gwrthodwyd

 39. Change back the Hoci Cymru logo to the iconic 3 feathers

  Gwrthodwyd

 40. Petition to reinstate lollipop patrol at Blackwood Primary School for the safety of our children

  Gwrthodwyd

 41. Dileu cynlluniau i newid strwythur y flwyddyn ysgol

  6,544 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 42. Welsh Farmers needs to be heard by Welsh Gov by a qualified agriculture minister

  Gwrthodwyd

 43. Welsh Government to ringfence funding for education provisions to prevent further budgeting cuts

  Gwrthodwyd

 44. Introduce free transport for secondary school children

  Gwrthodwyd

 45. Llywodraeth Cymru i ddiogelu cyllid mewn addysg rhag toriadau Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol.

  10,623 llofnod

 46. Paratoi cais i Gymru gystadlu yng Nghystadleuaeth yr Eurovision

  344 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 47. To have an independent inquiry into the b5605 newbridge collapse

  Gwrthodwyd

 48. Rhaid diogelu ein bywyd gwyllt ... dylid gwahardd glaswellt plastig yng Nghymru! Gwylio aderyn du neu fronfraith yn chwilio am fwydod a thrychfilod ar laswellt artiffisial yw un o’r golygfeydd tristaf ym myd natur!

  64 llofnod

 49. Give the Welsh electorate a referendum on the Senedd reform bill.

  Gwrthodwyd

 50. Dylid gwrthdroi penderfyniad Traws Cymru i roi’r gorau i alw yng ngorsaf Rhiwabon ac Ysbyty Maelor ar y gwasanaeth T3.

  7 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV