Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

1,142 deiseb

 1. Rename Rhyl to its Welsh name Y Rhyl.

  Gwrthodwyd

 2. Our first minister should resign after losing a no confidence vote

  Gwrthodwyd

 3. A Vote of NO Confidence in the Senedd, voted on by the Wales Electorate

  Gwrthodwyd

 4. Vaughan Gething should resign as First Minister. He had his chance and failed.

  Gwrthodwyd

 5. Vaughan Gething to resign as First Minister with immediate effect.

  Gwrthodwyd

 6. Vaughan Gething has lost a vote of no confidence. We, the people demand he stand down as leader.

  Gwrthodwyd

 7. Public opinion of no confidence in First Minister, Vaughan Gething

  Gwrthodwyd

 8. Create a register of convicted stalkers.

  Gwrthodwyd

 9. Reduce the required minimum age to hold a driving licence to 14.

  Gwrthodwyd

 10. Deddfu i sicrhau bod briciau gwenoliaid duon yn cael eu gosod ym mhob adeilad newydd yng Nghymru

  1,454 llofnod

 11. Rhoi llais i gymdogion pan fydd perchnogion llety gwyliau yn dechrau gwneud cais am drwyddedau

  255 llofnod

 12. Sicrhau diagnosis a thriniaeth i bobl sy'n dioddef o sgîl-effeithiau negyddol brechlyn COVID-19

  66 llofnod

 13. Dylid gorfodi cwmnïau dŵr i flaenoriaethu buddsoddiad yn eu systemau carthffosiaeth i atal llygredd carthffosiaeth yn ein dyfrffyrdd.

  10 llofnod

 14. SAVE TAFARN NEWYDD (Action For Children)

  Gwrthodwyd

 15. Annibyniaeth i Gymru. Independence for Wales. We need to promote the benefits.

  Gwrthodwyd

 16. Appoint a Commissioner who is responsible for animal welfare.

  Gwrthodwyd

 17. Rhaid tynhau trefn reoleiddio Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer cwmnïau dŵr Cymru er mwyn rhoi terfyn ar ollwng carthion amrwd i afonydd a'r môr

  12 llofnod

 18. For Y Senedd Cymru to informally recognise the state of Palestine.

  Gwrthodwyd

 19. Lleihau amser aros triniaeth canser - 62 o ddiwrnodau i 30 o ddiwrnodau ar y mwyaf yng Nghymru.

  21 llofnod

 20. Creu llwybr gofal a thriniaeth ARFID a’i roi ar waith ym mhob bwrdd iechyd yng Nghymru

  146 llofnod

 21. Create a Portal in Cardiff

  Gwrthodwyd

 22. Ban the release of balloons as a way of memorial tribute in Wales

  Gwrthodwyd

 23. No parking outside schools between the hours of 8.15am until 9.15am and 2.30pm until 3.30pm.

  Gwrthodwyd

 24. Rhoi Stop ar Sgandal: Cwmni Diogelwch Meddyginiaethau a Ariennir gan Gymru wedi'i Rwystro rhag Cyflenwi yng Nghymru!

  5 llofnod

 25. No to the 36 extra ministers in the senedd 60 are enough

  Gwrthodwyd

 26. Enact immediate and urgent measures to provide NHS dental care in Wales.

  Gwrthodwyd

 27. Rhoi'r gorau i ddarlledu hysbysebion Llywodraeth Cymru yn Gymraeg ar ITV Cymru

  10 llofnod

 28. Sefydlu ‘Cymdeithas Gofal’ i Fynd i’r Afael â’r Argyfwng COVID Hir yng Nghymru

  115 llofnod

 29. Help Get ysgol heol Goffa the new specialist school they deserve and mostly NEED!

  Gwrthodwyd

 30. Gwella diogelwch yr A458, Treberfedd, Powys ar frys yn sgil gyrru peryglus parhaus

  275 llofnod

 31. Addysg a Chefnogaeth o ran Niwrowahaniaeth mewn Gwasanaethau Iechyd Meddwl Mamolaeth ac Amenedigol

  8 llofnod

 32. Ail ystyried y penderfyniad i roi gorau i ariannu Cynllun Heddlu Ysgolion - School Beat Cymru

  Gwrthodwyd

 33. Lleihau bil treuliau Aelodau o’r Senedd

  131 llofnod

 34. Talu am 36 Aelod o’r Senedd newydd drwy leihau cyflogau’r Aelodau presennol.

  Gwrthodwyd

 35. Amddiffyn adrannau iau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru rhag cael eu cau

  9,031 llofnod

 36. Put the increase of senedd members to a public vote

  Gwrthodwyd

 37. Put the expansion of the Senedd to a public vote.

  Gwrthodwyd

 38. Hold a referendum on the increased numbers of politicians in the Senedd.

  Gwrthodwyd

 39. Referendum asking to the people of Wales if they still want the Welsh Assembly.

  Gwrthodwyd

 40. Uned anhwylderau bwyta arbenigol pobl ifanc ar gyfer Cymru

  9 llofnod

 41. Review the education provision of Blaenau Gwent in Wales.

  Gwrthodwyd

 42. Stop the increase of senedd members from 60 to 96

  Gwrthodwyd

 43. Hold a referendum on any changes to the size of the Senedd and the way constituents are represented.

  Gwrthodwyd

 44. Put the speed limits on all roads in Wales back to pre-pandemic limits.

  Gwrthodwyd

 45. Gwahardd gwleidyddion rhag derbyn rhoddion.

  45 llofnod

 46. Mae datblygiadau ffermydd gwynt yn debyg i foddi cymoedd Cymru a’r hen ddiwydiant llechi. Stopiwch nhw.

  373 llofnod

 47. Darparu croesfan i gerddwyr ar yr A4042 yn Llanofer; ei gwneud yn ddiogel i ddefnyddwyr bysiau a gostwng y terfyn cyflymder.

  101 llofnod

 48. Return all 30 mph roads to 30 mph immediately.

  Gwrthodwyd

 49. Stop the increase in Senned members

  Gwrthodwyd

 50. To reserve and use the 20mph national speed limit on roads in vulnerable and high risk areas only.

  Gwrthodwyd

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV