Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

882 deiseb

 1. Change Welsh A-Level and GCSE’s to predicted grades

  Gwrthodwyd

 2. Ban the cancellation of the May elections

  Gwrthodwyd

 3. To vaccinate all Teachers, support workers, school transport staff prior to Welsh schools reopening.

  Gwrthodwyd

 4. Cancel all GCSE, BTEC and A-level Exams for 2021 - Use teacher assessed grades to determine results.

  Gwrthodwyd

 5. Offer all supermarket workers the covid 19 injection

  Gwrthodwyd

 6. Canslo asesiadau allanol ar ffurf arholiadau ar gyfer TGAU yn 2021 ac ymddiried yn ein hathrawon

  314 llofnod

 7. SUPPORT OWNERS TO REPLACE ALL CLADDING THAT DOES NOT MEET TODAY'S FIRE SAFETY STANDARDS

  Gwrthodwyd

 8. All schools in Wales should offer Online Zoom Style education, not just send home work.

  Gwrthodwyd

 9. Re-start the academic year for all welsh primary and secondary school pupils

  Gwrthodwyd

 10. Reopen gyms in Wales

  Gwrthodwyd

 11. Ail-werthuso ac egluro’r sefyllfa o ran asesiadau TGAU, Safon UG a Safon Uwch

  1,580 llofnod

 12. Cancel summer exams for all students in wales

  Gwrthodwyd

 13. Caniatáu i rieni ddewis cymryd eu plant o’r ysgol yn ystod covid-19

  14 llofnod

 14. Close colleges and give students Centre Assessed Grades

  Gwrthodwyd

 15. Restore Wales' participation in the Erasmus programme

  Gwrthodwyd

 16. Expunge all minor drug possession arrest records, these are victimless crimes.

  Gwrthodwyd

 17. Ban the sale and use of fireworks other than for formal and professional events.

  Gwrthodwyd

 18. Gohiriwch asesiadau wedi'u personoli mewn Rhifedd a Darllen

  24 llofnod

 19. Allow gyms to remain open in tier 4 lockdown in Wales.

  Gwrthodwyd

 20. Keep gyms open during Tier 4 restrictions in Wales.

  Gwrthodwyd

 21. Keep indoor gyms in Wales open during lockdown

  Gwrthodwyd

 22. Amend the bylaw in Cardiff prohibiting skateboarding in public areas

  Gwrthodwyd

 23. Dylai cyfnod preswylio 3 blynedd o leiaf fod yn ofynnol i bob ymgeisydd yn etholiadau’r Senedd

  2,062 llofnod

 24. CADWCH YSGOLION AR AGOR – ni ddylid BYTH ailadrodd y camgymeriad trasig o’u cau

  16 llofnod

 25. Reconsider the current Assessment System for GCSE and A-Level for 2021 and 2022

  Gwrthodwyd

 26. Allow Welsh citizens in level four to exercise outdoors with one other person as in England

  Gwrthodwyd

 27. Dylid atal pobl nad ydynt wedi byw yng Nghymru ers o leiaf 6 mis rhag ymgeisio yn etholiadau’r Senedd

  126 llofnod

 28. Dechrau Cynllun Erasmus yng Nghymru i ganiatáu i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru fynd i wledydd yr Undeb Ewropeaidd

  1,420 llofnod

 29. Caniatáu i ddau unigolyn o ddwy aelwyd wahanol gwrdd ar gyfer ymarfer corff yn haen 4

  841 llofnod

 30. Caniatáu i rieni sydd newydd fabwysiadu ffurfio swigen gefnogaeth yn y cyfyngiadau lefel rhybudd 4

  377 llofnod

 31. Schools should remain closed during this pandemic.

  Gwrthodwyd

 32. Codi blaenoriaeth gweithwyr allweddol nad ydynt yn gweithio i’r GIG sy’n wynebu'r cyhoedd wrth gyflwyno'r brechlyn ar gyfer Covid-19

  117 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 33. Reduce the amount of disposable single use plastics in Wales.

  Gwrthodwyd

 34. Caniatewch i rieni plant anabl dan 5 oed ffurfio swigen gefnogaeth dan y cyfyngiadau Lefel 4 newydd.

  10 llofnod

 35. Allow all sport for U18 to continue within Tier 4

  Gwrthodwyd

 36. Allow exercise not having to begin and end at home and other forms of exercise for example golf.

  Gwrthodwyd

 37. Caniatáu chwaraeon wedi’u trefnu yn yr awyr agored ar gyfer pobl ifanc o dan 18 oed fel bod Cymru’n gweithredu yn unol â’r rheolau haen 4 yn Lloegr

  2,421 llofnod

 38. Dylid gwahardd ar unwaith y defnydd o blwm gwenwynig yn holl ffrwydron Cymru … mae plwm yn lladd ein bywyd gwyllt!

  118 llofnod

 39. Keep golf courses in Wales open under Level 4

  Gwrthodwyd

 40. For the health and wellbeing the Welsh Government should reconsider the closure of golf courses.

  Gwrthodwyd

 41. Caniatáu i’r siopau sy’n cael agor i werthu teganau ar gyfer y Nadolig.

  5 llofnod

 42. Follow the example in England and allow golf to be played during Tier 4 restrictions.

  Gwrthodwyd

 43. Immediately stop First Minister of Wales imposing rules without debate & vote by AM’s in the Senedd

  Gwrthodwyd

 44. Prioritise teachers, school and childcare staff for Covid-19 vaccination.

  Gwrthodwyd

 45. Prioritise teaching and schools’ staff for the COVID vaccine to keep them safe in work.

  Gwrthodwyd

 46. Review again the system of assessing and awarding this year's academic qualifications in Wales.

  Gwrthodwyd

 47. Allow supermarkets to sell "non-essential" items during tier 4 lockdown

  Gwrthodwyd

 48. First minister to resign immediately.

  Gwrthodwyd

 49. Review North Wales Tier 4 Lockdown as we are being punished for South Wales Mistakes

  Gwrthodwyd

 50. Vote of no confidence for Mark Drakeford for locking down Wales breaking his Xmas promises not to

  Gwrthodwyd

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV