Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

333 deiseb

 1. Pay teachers to mark exam papers ( GCSE & A level ) for the summer 2022 exam series

  Gwrthodwyd

 2. Free school meals to all children in Wales

  Gwrthodwyd

 3. Galw ar y Llywodraeth i ail-ystyried eu penderfyniad i dynnu nôl o gynllun ffordd osgoi Llanbedr

  2,571 llofnod

 4. Allow parents to watch their child's class based Christmas performance in person.

  Gwrthodwyd

 5. Prohibit employers from requiring staff to be vaccinated against Covid-19

  Gwrthodwyd

 6. Ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

  3,786 llofnod

 7. Rhoi terfyn ar sefydlu unedau dofednod dwys trwy ddeddfu a chyflwyno moratoriwm hyd nes y gellir cyflawni hyn.

  1,413 llofnod

 8. Fully re-open respite services for adults with learning disabilities.

  Gwrthodwyd

 9. Cyflwynwch derfyn cyflymder 50mya ar hyd Ffordd yr A4042, Ffordd Dyrpeg a Ffordd Osgoi Croesyceiliog.

  23 llofnod

 10. Lleihau amseroedd amser am ambiwlansys ac mewn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ddirfawr

  185 llofnod

 11. Ban the use of Loud Fireworks, only allow quiet ones.

  Gwrthodwyd

 12. Fel yn yr Alban, gwnewch yr arolwg o’r cartref yn gyfrifoldeb ar y gwerthwr, nid y prynwr.

  10 llofnod

 13. Prevent Newport schools from discontinuing after school activities/sports.

  Gwrthodwyd

 14. New legislation is needed to regulate the use of e-scooters in Wales

  Gwrthodwyd

 15. Ystyried defnyddio Graddau a Aseswyd gan Athrawon ar gyfer dysgwyr na allent sefyll arholiadau TGAU ym mis Tachwedd oherwydd prawf COVID positif. Dylid sicrhau bod trefniadau tecach ar waith ar gyfer arholiadau mis Mai.

  126 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 16. Gwneud unigolion yng Nghymru sydd ag anableddau cudd yn gymwys ar gyfer y Bathodyn Glas

  85 llofnod

 17. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwain y ffordd drwy gefnogi treialon wythnos waith pedwar diwrnod yng Nghymru.

  1,608 llofnod

 18. Ensure Ty Canna Day services at 40 Market road CF5 1RZ remains in it's present location

  Gwrthodwyd

 19. Introduce customer service training for all staff at Cardiff’s Public Licensing Carriage Office.

  Gwrthodwyd

 20. Remove 10 day isolation for uk citizens, non vaccinated returning to the uk. Illegal segregation

  Gwrthodwyd

 21. Er cof am Aberfan, dylid ailenwi Ysbyty George Thomas.

  314 llofnod

 22. Caffael y tir gan Network Rail lle mae ATR884 yn rhedeg fel llwybr caniataol a threfnu cynnal a chadw

  326 llofnod

 23. Gwnewch Hydref 21ain yn Ddiwrnod Coffa swyddogol i'r rhai a laddwyd ac a effeithiwyd gan Drychineb Aberfan.

  43 llofnod

 24. Gwahardd defnyddio 'cymalau dim anifeiliaid anwes' mewn cytundebau tenantiaeth yng Nghymru

  318 llofnod

 25. Provide Adult ADHD and Autism Diagnostic Assessments in Wales.

  Gwrthodwyd

 26. Make Welsh international rugby matches Category A status under the 1996 Broadcasting Act.

  Gwrthodwyd

 27. Make St David’s day a Bank holiday!

  Gwrthodwyd

 28. Profion COVID i blant sy'n addas i’r oedran

  376 llofnod

 29. Make the Senedd take on the Universal Credit top-up and make it permanent

  Gwrthodwyd

 30. Creu system adalw ar gyfer Aelodau o’r Senedd sy’n perfformio’n wael

  168 llofnod

 31. For the Senedd to have a vote on the abolition of COVID passes.

  Gwrthodwyd

 32. Dylid adolygu'r broses o ran statws ardaloedd wedi’u rhag-asesu ar gyfer tyrbinau ar y tir, sy’n rhoi unigolion dan anfantais annheg.

  504 llofnod

 33. A Re-run of the Vote on Vaccine Passports in Wales.

  Gwrthodwyd

 34. Demand a re-vote on covid vaccine certification in Wales

  Gwrthodwyd

 35. Review the unjustified decision for implementing a mandatory HEALTH PASS in Wales

  Gwrthodwyd

 36. The Senedd must redo the vote on the introduction of Vaccine passports in Wales.

  Gwrthodwyd

 37. Stop the use of vaccine passports in Wales.

  Gwrthodwyd

 38. Ail-sefydlu Cyngor Sir ar gyfer Sir Drefaldwyn, gan wrthdroi creu Powys ym 1974

  9 llofnod

 39. Defend Welsh interests and international law. Stop the MMO using our Estuary as a dumping ground.

  Gwrthodwyd

 40. Dylai Cyfoeth Naturiol Cymru orfod cynnal a chyhoeddi arolygon bywyd gwyllt blynyddol cyn cwympo coetir

  1,211 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 41. Stop the use of vaccine passports. It is an authoritarian policy and a civil liberty issue.

  Gwrthodwyd

 42. Stop the Welsh Baccalaureate A-level form being compulsory in Welsh 6th form colleges

  Gwrthodwyd

 43. Cymrwch gamau yn GIG Cymru i wella diogelwch menywod i’r gweithle, o’r gweithle ac yn y gweithle.

  Gwrthodwyd

 44. Aggressively prosscecute & JAIL Female Genital Mutilators the parents, Butcher's & any accomplices.

  Gwrthodwyd

 45. Ban the sale, use and manufacture of glue traps in Wales

  Gwrthodwyd

 46. Dylid newid y gyfraith sy’n ymwneud â landlordiaid a’r broses droi allan

  24 llofnod

 47. Stop welsh bacc from being mandatory in schools and colleges.

  Gwrthodwyd

 48. Gwarantu cludiant ysgol ar gyfer holl ddisgyblion ysgolion cyfun

  179 llofnod

 49. Care companies contracts to be reviewed so vulnerable people not left with no care

  Gwrthodwyd

 50. Follow the UK Governments Revised travel rules from 04 October !

  Gwrthodwyd

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV