Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

1,124 deiseb

 1. Stop the changes to Denbighshires refuse operations.

  Gwrthodwyd

 2. Clustogfa orfodol 1000 metr ar gyfer yr holl chwareli newydd a phresennol

  1,202 llofnod

 3. Give school children free bus passes

  Gwrthodwyd

 4. Darparu cyllid a chymorth ar gyfer darpariaeth ddigonol o doiledau cyhoeddus hygyrch a glân.

  1,651 llofnod

 5. Defend Our Right to Call the English Bastards

  Gwrthodwyd

 6. Stop the £1600 payment to immigrants with immediate effect

  Gwrthodwyd

 7. Creu ynni o’r digonedd o ddŵr sydd gennym

  12 llofnod

 8. Crown HRH Prince William at an investiture ceremony as The Prince of Wales.

  Gwrthodwyd

 9. Estyn Unedau Cyfeirio Disgyblion i gynnwys darpariaeth chweched dosbarth

  7 llofnod

 10. Hold a referendum on building the M4 Relief Road.

  Gwrthodwyd

 11. Sbarduno’r broses o gyflwyno band eang ffeibr a gwella’r gwasanaeth 4G ledled Cymru i hyrwyddo gofal iechyd digidol

  7 llofnod

 12. Gwahardd Ambiwlansys rhag cael eu defnyddio fel gwelyau ychwanegol ar gyfer ysbytai

  330 llofnod

 13. Gostwng y terfyn cyflymder o 50mya i 40mya, ar hyd yr A483 wrth deithio drwy Crossway a Hawy.

  5 llofnod

 14. Galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cymorth iechyd meddwl brys i dadau newydd

  165 llofnod

 15. Whitchurch, Rhiwbina, Llanishen villages - save the free parking to save our local villages

  Gwrthodwyd

 16. Stop geoengineering in the skies over Wales

  Gwrthodwyd

 17. Dylid cyflwyno profion arferol ar gyfer Strep B ym mhob menyw feichiog ledled Cymru.

  109 llofnod

 18. Cyfarwyddo GIG Cymru i ychwanegu Adenomyosis at y rhestr A i Y ar ei wefan 111

  320 llofnod

 19. Force councils to make their CEOs take a pay cut and give up bonuses instead of council tax rises

  Gwrthodwyd

 20. Save & Restore the Colcot Sports Centre & Buttrills Fields in Barry

  Gwrthodwyd

 21. Cael gwared ar y Cynllun Cymru Wrth-hiliol, sy’n gynllun HILIOL a hurt

  401 llofnod

 22. Etholiad cyffredinol awtomatig os yw'r blaid sydd mewn grym yn newid ei harweinydd ac felly'n newid y Prif Weinidog yng nghanol tymor.

  63 llofnod

 23. Atal llygredd ym Mae’r Tŵr Gwylio ac Aberogwr

  599 llofnod

 24. Darparu trafnidiaeth ysgol am ddim i bob disgybl

  16 llofnod

 25. Gosod rheolau llymach i gyfyngu ar y rhoddion a’r taliadau a gaiff Aelodau o’r Senedd

  296 llofnod

 26. Rhaid i bolisïau neu brosiectau’r Llywodraeth sy’n costio dros £10 miliwn gael eu cymeradwyo gan etholwyr

  503 llofnod

 27. Protect small schools from closure. Keep Rhydri Primary School open

  Gwrthodwyd

 28. Galw etholiad cynnar i’r Senedd.

  3,186 llofnod

 29. Diogelu cyllid ar gyfer darpariaeth amgen/addysg heblaw yn yr ysgol i blant sy'n methu â chael mynediad i'r ysgol

  166 llofnod

 30. Gwneud gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd manylach yn orfodol i bob cyngor tref a phob cynghorydd ledled Cymru

  10 llofnod

 31. A Welsh assembly election.

  Gwrthodwyd

 32. Lleihau elfen lafar y cymhwyster TGAU Cymraeg ar gyfer disgyblion â mudandod dethol

  29 llofnod

 33. Ymchwiliad cyhoeddus llawn i gau canolfannau Ambiwlans Awyr Cymru yng nghanolbarth a gogledd Cymru

  9,058 llofnod

 34. Shared Parental Leave and Pay due to Perinatal Mental Illness, NICU and Baby loss for all parents.

  Gwrthodwyd

 35. Remove 50mph limits on M4 a470 and other arterial routes as listed below around Wales .

  Gwrthodwyd

 36. Galluogi trigolion Cymru i gael mynediad at lwybr diagnosis "Hawl i Ddewis" y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar gyfer ADHD

  14 llofnod

 37. Dylid grymuso Meddygon i ragnodi meddyginiaeth (ADHD) i blant sydd ar restrau aros hir

  74 llofnod

 38. Debate reduced speed limits on the M4 for pollution purposes, now the M1 and M6 have removed theirs.

  Gwrthodwyd

 39. Gwnewch Herwgydio Anifeiliaid Anwes yn Drosedd Benodol yng Nghymru

  572 llofnod

 40. Introduce recall petitions for suspended Senedd members.

  Gwrthodwyd

 41. Reform Divorce Court Law that Financially Reward Domestic Violence Perpetrators

  Gwrthodwyd

 42. Have a Referendum on more senedd members cost 100k and to stop the closed list for senedd elections

  Gwrthodwyd

 43. Create a national English language television channel for Wales

  Gwrthodwyd

 44. Create a national English-language television channel for Wales

  Gwrthodwyd

 45. Introduce a bank holiday to celebrate St David, the patron saint of Wales.

  Gwrthodwyd

 46. Hold open debate reflecting public opinion on implementing assisted dying for life limiting illness

  Gwrthodwyd

 47. Stop the Labour headed Welsh Government hairbrained ideas

  Gwrthodwyd

 48. Abolish mandatory GCSE Welsh exams in schools.

  Gwrthodwyd

 49. Torri’r gyllideb newid hinsawdd a’i defnyddio ar gyfer y broblemau go iawn y mae’r wlad yn eu hwynebu

  Gwrthodwyd

 50. Stopio rhoi arian i SUSTRANS a’i ddefnyddio ar gyfer elusennau sy’n ei haeddu’n fwy

  Gwrthodwyd

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV