Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

995 deiseb

 1. Lift campaign restrictions so the Welsh elections can be fought fairly

  Gwrthodwyd

 2. Restore access from Dolgarrog to its train station by reopening the bridge to pedestrians

  Gwrthodwyd

 3. Open all shops and hospitality INSIST UK government give us 1.5 million doses ofvaccine immediately

  Gwrthodwyd

 4. Dylid pennu dyddiad ar gyfer ailddechrau gweithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer babanod a phlant bach

  1,756 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 5. Help for first time buyers to purchase previously owned homes

  Gwrthodwyd

 6. Dylid gadael i’n plant gael eu gwyliau haf. Canolbwyntiwch ar eu llesiant ac nid eu cyrhaeddiad academaidd.

  14 llofnod

 7. Improve the living conditions of the inmates in HMP Berwyn Wrexham during the COVID-19 pandemic

  Gwrthodwyd

 8. Call in the planning application for Penrhos Nature Reserve, Holyhead,Anglesey

  Gwrthodwyd

 9. Dylid ailagor y sector lletygarwch yng Nghymru erbyn 12 Ebrill 2021

  157 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 10. Reopen the fitness industry in March to help combat physical & mental health problems

  Gwrthodwyd

 11. Ataliwch Lywodraeth Cymru rhag cyflwyno terfyn cyflymder cyffredinol o 20 milltir yr awr

  16 llofnod

 12. Dylid creu rhestr o bob gofalwr di-dâl yng Nghymru

  39 llofnod

 13. Caniatáu chwaraeon dŵr diogel, gan gadw pellter cymdeithasol, yn ystod cyfnodau clo y coronafeirws

  1,447 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 14. Stop covid testing at Gilfach Goch Community Centre

  Gwrthodwyd

 15. Dylid agor campfeydd awyr agored a chaniatáu chwaraeon awyr agored yng Nghymru yn yr un modd ag yn Lloegr ar 29 Mawrth

  272 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 16. Set a date for gyms and fitness to resume within a reasonable time, along with non-essential shops

  Gwrthodwyd

 17. Offer COVID vaccine to all teaching staff now that children are starting to return to school.

  Gwrthodwyd

 18. Follow the English government with recent Covid roadmaps and work as a United Kingdom

  Gwrthodwyd

 19. Send all children back to school before opening anything else - as you promised

  Gwrthodwyd

 20. Dylid ailgychwyn chwaraeon tîm i blant yn unol â Lloegr ar Fawrth 29ain 2021

  68 llofnod

  Cwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau ar 16 Mawrth 2021

 21. Set up more motocross tracks in south wales

  Gwrthodwyd

 22. Legalize cannabis in Wales with a structured business framework.

  Gwrthodwyd

 23. Hold PUBLIC ENQUIRY regarding planning at Penrhos Nature Reserve/Park on Anglesey

  Gwrthodwyd

 24. Buddsoddwch mewn amddiffynfeydd llifogydd ar y Tywi yng Nghaerfyrddin gan gynnwys ardal y Cei

  731 llofnod

 25. Agorwch ysgolion yn llawn i bob oedran yng Nghymru fel y cam nesaf o 15 Mawrth

  2,094 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 26. Adolygwch safonau Mynediad i Bractis Cyffredinol yng Nghymru yng ngoleuni pandemig

  513 llofnod

 27. Agorwch gampfeydd ar 15 Mawrth er mwyn cefnogi iechyd meddwl a llesiant corfforol pobl

  335 llofnod

 28. Dechreuwch gyfeirio at ddinasoedd a threfi Cymru yn ôl eu henwau Cymraeg

  81 llofnod

 29. Allow outdoor sports courts, golf courses and enclosed pitches to open for non-contact sports

  Gwrthodwyd

 30. Re-open Gyms & Swimming Pools in Wales

  Gwrthodwyd

 31. Gwahardd saethu rhywogaethau adar sydd mewn perygl difrifol a rhoi’r diogelwch sydd ei angen mor daer arnynt!

  103 llofnod

 32. Ôl-ddyddiwch daliad hunanynysu ar gyfer hysbysiadau drwy ap COVID-19 y GIG yn unol â llywodraeth Lloegr

  Gwrthodwyd

 33. Mae angen atal Llywodraeth Cymru a grwpiau cyhoeddus rhag gwneud Cymru yn Genedl sy’n Noddfa

  1,604 llofnod

 34. Increase support for non essential business closed due to Covid reflecting other Uk devolved Nations

  Gwrthodwyd

 35. Request the return of the Bluestones taken from Welsh sites to embellish Stonehenge

  Gwrthodwyd

 36. Prevent the sale of green land at Thistle Court in Ty Canol to a private developer

  Gwrthodwyd

 37. Peidiwch â chyflwyno pasbortau brechlyn COVID-19 ar gyfer lleoliadau manwerthu a lletygarwch neu leoliadau eraill

  25 llofnod

 38. Return of the stones of Stonehenge to its original location in the Preseli, Pembrokeshire

  Gwrthodwyd

 39. Dylid gwahardd lladd cywion diwrnod oed yng Nghymru

  313 llofnod

 40. Cyflwyno cynllun clir ar gyfer codi cyfyngiadau’r cyfnod clo yng Nghymru a’r trothwyon sy’n rhaid eu cyrraedd

  26 llofnod

 41. Eithrio’r rhai sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf rhag gorfod talu’r Dreth Trafodiadau Tir yn hytrach na thalu’r cyfraddau safonol

  6 llofnod

 42. Scrap the 10pm curfew when hospitality can open

  Gwrthodwyd

 43. Dylid gosod Gwasanaethau Plant Caerdydd mewn mesurau arbennig, a chynnal adolygiad annibynnol ar frys

  299 llofnod

 44. Rhowch wyliau ardrethi busnes i safleoedd cartrefi gwyliau yng Nghymru, fel yn Lloegr

  640 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 45. Dylid ei gwneud yn ofynnol i bob ysgol ddarparu addysg fyw/addysg wedi'i recordio bob dydd i bob disgybl nad yw’n dychwelyd i'r ysgol

  308 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 46. Support the teaching staff of wales and make them a priority to receive the vaccine

  Gwrthodwyd

 47. Save Churchstoke Primary School

  Gwrthodwyd

 48. Dylid darparu map trywydd ar gyfer sut y gall priodasau gael eu cynnal yng Nghymru

  1,273 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 49. To open all NationalTrust gardens in Wales

  Gwrthodwyd

 50. Vaccinate all school staff in Wales before reopening schools.

  Gwrthodwyd

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV